Aktualności

Zostań policjantem na Mazowszu

W najbliższych miesiącach uczniowie IV klas szkół średnich będą podejmować ważne życiowe decyzje - podjąć studia czy rozpocząć pracę, a może pogodzić pracę z nauką. Aby ułatwić ich podjęcie pracownicy Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia KWP z siedzibą w Radomiu przygotowali cykl spotkań z uczniami mazowieckich szkół średnich. Ich celem jest zapoznanie ze szczególnymi wymaganiami związanymi z wykonywaniem zawodu policjanta.

O tym, jak zostać policjantem, czyli jakie wymagania należy spełnić, by wstąpić w szeregi mazowieckiej Policji, przekazali, podczas prelekcji w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Tadeusza Kościuszki w Sobolewie, pracownicy Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia KWP zs. w Radomiu Małgorzata Ziętarska i Katarzyna Adamczyk. W czasie spotkania przekazano szczegółowe informacje o etapach rekrutacji i wymaganiach stawianych kandydatom do służby w Policji. Słuchacze dowiedzieli się, jak długo trwa kurs podstawowy i jakie przywileje czekają na tych, którzy zostaną przyjęci do służby. Prowadzący spotkanie odpowiadali na szereg zadawanych przez młodzież pytań, m.in. dotyczących testu sprawności fizycznej, testu psychologicznego, posiadania przez policjanta tatuaży czy wpływu popełnionych wykroczeń na możliwość zostania policjantem. W drugiej części spotkania funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji w Radomiu st. asp. Michał Najman i st. sierż. Marcin Stolarek zapoznali słuchaczy ze specyfiką służby w Oddziale Prewencji Policji. Służba ta wymaga olbrzymiego zdyscyplinowania i umiejętności współdziałania w grupie. Funkcjonariusze podzielili się anegdotami z codziennej służby, w której wzajemne zaufanie to jeden z elementów stanowiących o powodzeniu prowadzonych działań.

Przed uczniami, którzy w tym roku ukończą naukę, ważne wybory oraz decyzje życiowe. Niektórzy zdecydują się na podjęcie pracy lub studia zaoczne, wówczas służba w Policji może okazać się dla nich tym, co chcieliby robić w życiu.

Dlatego, jeżeli jesteś obywatelem polskim o nieposzlakowanej opinii, nie byłeś skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystasz z pełni praw publicznych, masz wykształcenie minimum średnie, masz uregulowany stosunek do służby wojskowej, posiadasz fizyczną i psychiczną zdolność do pełnienia służby w formacjach uzbrojonych cechujących się szczególną dyscyplinie służbowej, której gotów jesteś się podporządkować, to służba w szeregach Mazowieckiej Policji jest dla Ciebie!

Więcej informacji na temat procedury doboru do służby w Policji znajdziesz: https://mazowiecka.policja.gov.pl/ra/praca/sluzba-w-policji i http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl/KWR/sluzba-w-policji

Sekcja ds. Doboru

Wydział Kadr i Szkolenia

  • Uczniowie w sali gimnastycznej
  • Umundurowany policjant
Powrót na górę strony