Aktualności

Wizyta oficera łącznikowego Policji holenderskiej

Data publikacji 25.01.2023

Oficer łącznikowy Policji Królestwa Niderlandów spotkał się z nadinsp. Waldemarem Wołowcem Komendantem Wojewódzkim Policji zs. w Radomiu, aby podziękować za dotychczasową owocną współpracę, której efektem było m.in. zatrzymanie na terenie Polski mężczyzny poszukiwanego przez Holendrów.

Współpraca Policji polskiej i holenderskiej nawiązana została tuż po utworzeniu Policji polskiej w roku 1989. Podpisano wówczas dokument o wzajemnej współpracy polegającej m.in. na wymianie wiedzy oraz doświadczeń w różnych obszarach policyjnej pracy jak tez prowadzeniu dwustronnych konsultacji i wprowadzaniu metod i procedur, które mogą usprawnić pracę Policji obydwu krajów.

Dziś w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu odbyło się spotkanie oficera łącznikowego Policji Królestwa Niderlandów Bertusa Kleijer z nadinsp. Waldemarem Wołowcem i jego I Zastępcą insp. Jakubem Gorczyńskim. Wręczono wzajemnie okolicznościowe upominki.

Oficer łącznikowy podziękował za dotychczasową współpracę, a zwłaszcza za zatrzymanie poszukiwanego przez wymiar sprawiedliwości Niderlandów, który ukrywał się w Polsce. O zatrzymaniu pisaliśmy tutaj.

Następnie Bertus Kleijer uczestniczył w spotkaniu z naczelnikami wydziałów pionu kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, w trakcie którego dyskutowano na temat sposobów i możliwości realizacji przedsięwzięć oraz dalszej współpracy w zakresie zwalczania przestępczości.

podinsp. Katarzyna Kucharska 

Powrót na górę strony