Aktualności

Pierwsze zarzuty i policyjne dozory dla uczestników sobotnich zajść przy ul. Żeromskiego w Radomiu. Zdecydowana reakcja pokontrolna komendy wojewódzkiej

Data publikacji 27.06.2017

Policjanci w ramach prowadzonego dochodzenia wszczętego po sobotnich zajściach w Radomiu zidentyfikowali i zatrzymali trzy osoby podejrzane o pobicie mężczyzny. Ponadto w związku z zakłóceniem legalnego zgromadzenia zidentyfikowano już 12 kolejnych osób.

Są także pierwsze decyzje pokontrolne Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu przeprowadzone w komendzie miejskiej.

Zarzut z art.158 par 1 kk (pobicie) usłyszało dotychczas trzech mężczyzn. Policjanci ustalili ich na podstawie analizy zapisów wideo, które zarejestrowały przebieg sobotnich zajść przy ul. Żeromskiego w Radomiu. Podejrzani zostali doprowadzeni do prokuratury z wnioskiem o zastosowanie odpowiedniego środka zapobiegawczego. Prokurator po analizie zebranego materiału dowodowego postanowił o zastosowaniu wobec każdego z tych podejrzanych środka w postaci policyjnego dozoru.

W toku tego dochodzenia nadal trwają intensywne czynności związane z zebraniem kolejnych materiałów procesowych.

Oprócz tego, w ramach postępowania w sprawie o wykroczenie – zakłócenie legalnego zgromadzenia (art.52 kw) – policjanci zidentyfikowali i ustalili do tej chwili 12 osób. Sześć  z nich usłyszało już stosowny zarzut w postępowaniu o wykroczenie, a kolejne zostały wezwane do jednostki Policji. W sprawie tych osób będą kierowane wnioski o ukaranie do sądu.

W związku z sobotnimi wydarzeniami Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu polecił przeprowadzenie czynności kontrolnych w KMP w Radomiu mające na celu analizę sposobu zabezpieczenia przez Policję zgłoszonych na dzień 24 czerwca br. zgromadzeń. Czynności kontrolne podjęło także wczoraj Biuro Kontroli Komendy Głównej Policji.

Zespół kontrolny wykazał uchybienia przy realizacji zabezpieczenia sobotniego zgromadzenia w postaci skierowania zbyt małych sił policji. W związku z powyższym został odwołany ze stanowiska Komendant Miejski Policji w Radomiu. W toku trwającego postępowania wyjaśniającego niewykluczone są dalsze decyzje personalne w stosunku do funkcjonariuszy bezpośrednio odpowiedzialnych za organizację i przebieg zabezpieczenia sobotniego zgromadzenia.

 

nadkom. Alicja Śledziona

Rzecznik Prasowy KWP zs. w Radomiu

Powrót na górę strony