Fundusze WFOŚiGW

Dofinansowanie zadań remontowych Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu przez WFOŚiGW w Warszawie

Data publikacji 06.12.2016

Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu informuje, iż w roku 2016 uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadania pn:

 


⦁    „Zamiana kotłowni olejowej na węzeł cieplny, remont instalacji centralnego ogrzewania, wymiana grzejników oraz montaż termostatów w budynku Komendy Powiatowej Policji w Lipsku” w wysokości 103 306,00 zł w formie przekazania środków zgodnie
z parametrami Umowy Nr 1212/16/OA/PJB z dnia 28.10.2016r.

⦁    „Wymiana grzejników wraz z montażem zaworów termostatycznych w budynku „A” Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie”
w wysokości 53 071,00 zł w formie przekazania środków zgodnie z parametrami Umowy Nr 1213/16/OA/PJB z dnia 28.10.2016r.

⦁    „Termomodernizacja budynku Posterunku Policji w Łącku – docieplenie ścian, wymiana okien i drzwi” w wysokości 20 783,00 zł
w formie przekazania środków zgodnie z parametrami Umowy Nr 1214/16/OA/PJB z dnia 28.10.2016r.

⦁    „Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku Komisariatu Policji w Iłży” w wysokości 28 657,00 zł w formie przekazania środków zgodnie z parametrami Umowy Nr 1215/16/OA/PJB z dnia 28.10.2016r.

 

Powrót na górę strony