Fundusze WFOŚiGW

Zakup sprzętu specjalistycznego dla mazowieckiej drogówki

Data publikacji 30.08.2018

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu rozpoczęła realizację przedsięwzięcia pt. „Zakup specjalistycznego sprzętu kontrolno-pomiarowego przeznaczonego do badania zwartości spalin silników samochodowych oraz emitowanego przez nie hałasu w celu zmniejszenia negatywnego oddziaływania pojazdów na środowisko naturalne” dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (nr umowy 0037/18/MN/PJB z dnia 30. 07.2018 roku).

Na terenie garnizonu mazowieckiego policjanci z komórek ruchu drogowego w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, dokonują kontroli stanu technicznego pojazdów, których efektem jest m. in. zatrzymanie dowodów rejestracyjnych. Nadmierna emisja spalin, przekroczenie norm hałasu oraz wycieki płynów eksploatacyjnych to najczęstsze przyczyny niesprawności samochodów, których skutkiem jest negatywne oddziaływanie na środowisko. Niska wykrywalność tego typu naruszeń spowodowana była brakiem specjalistycznego sprzętu, przeznaczonego do ich wykrywania.

W ramach projektu realizowanego z dofinansowaniem uzyskanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu będzie miała możliwość zakupu dwóch mobilnych stanowisk
do sprawdzania stanu technicznego pojazdów poruszających się po garnizonie mazowieckim.

W skład każdego ze stanowisk wejdzie samochód typu kombivan, który będzie wyposażony
w analizator spalin, dymomierz, przyrząd do pomiaru hałasu (sonometr) oraz przetwornicę. Efektem przedsięwzięcia będzie ograniczenie liczby pojazdów, których stan techniczny wpływa negatywnie na środowisko naturalne, a także zwiększenie świadomości kierowców
w zakresie ekologicznego korzystania z pojazdu.

Data podpisania umowy: 30.07.2018 r.

Termin realizacji projektu: do 31.12.2018 r.

Planowany koszt realizacji projektu: 308 000 zł, w tym kwota dofinansowania
z Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wynosi 154 000 zł.

 

Zespół Funduszy Pomocowych KWP zs. w Radomiu

Powrót na górę strony