Fundusze WFOŚiGW

Zakup specjalistycznych pojazdów dla Mazowieckiej Policji

Data publikacji 21.12.2018

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu zakupiła dwa specjalistyczne pojazdy, służące do badania zwartości spalin silników samochodowych oraz emitowanego przez nie hałasu w celu zmniejszenia negatywnego oddziaływania pojazdów na środowisko naturalne. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (nr umowy 0037/18/MN/PJB z dnia 30. 07.2018 roku).

Ochrona środowiska naturalnego jest jednym z priorytetowych kierunków działalności państw na całym świecie. Negatywny wpływ przemysłu i transportu na jakość życia obywateli to problem aktualny i niezwykle ważny, który wymaga szerokiej współpracy różnych środowisk.

Dlatego w działaniach zmierzających do ograniczania zanieczyszczeń powietrza swoje miejsce ma również Policja, która poza tym, że każdego dnia chroni zdrowie i życia ludzkie, a także zapewnia bezpieczeństwo obywatelom, prowadzi również szereg czynności zmierzających do eliminowania skutków niszczenia środowiska naturalnego oraz nieprawidłowych działań człowieka, mających negatywny wpływ na naszą planetę.

W ramach dofinansowania uzyskanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu dokonała zakupu dwóch mobilnych stanowisk do sprawdzania stanu technicznego pojazdów poruszających się po garnizonie mazowieckim. W skład każdego ze stanowisk wchodzi samochód typu kombivan, wyposażony w analizator spalin, dymomierz, przyrząd do pomiaru hałasu (sonometr) oraz przetwornicę.

Realizacja działań kontrolno-prewencyjnych na terenie garnizonu mazowieckiego przez funkcjonariuszy z komórek ruchu drogowego zwiększy szansę na wyeliminowanie z dróg pojazdów emitujących zwiększoną liczbę spalin i nadmierny hałas, czego skutkiem jest ich negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne. Powyższe będzie mieć także wpływ na świadomość kierowców w zakresie ekologicznego korzystania z samochodów.

Szacujemy, że w I połowie 2019 roku funkcjonariusze przeprowadzą około 150 000 kontroli pojazdów.

Koszt realizacji projektu wynosi 308 000 zł, w tym kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie to 154 000 zł.

 

Zespół Funduszy Pomocowych KWP zs. w Radomiu

Powrót na górę strony