Fundusze WFOŚiGW

Specjalistyczne pojazdy, służące do badania zwartości spalin silników samochodowych oraz emitowanego przez nie hałasu w celu zmniejszenia negatywnego oddziaływania pojazdów na środowisko naturalne już na mazowieckich drogach.

Data publikacji 07.03.2019

Bardzo aktualnym problemem ekologicznym współczesnego świata, który na przestrzeni ostatnich lat nabrał szczególnej wagi jest zanieczyszczenie powietrza. Jednym z głównych źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza, stanowiących zagrożenie dla środowiska przyrodniczego, zdrowia, a nawet życia człowieka jest transport drogowy. Na skutek spalania paliw w silnikach pojazdów do powietrza trafiają: tlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory, w tym wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne oraz cząstki stałe i metale ciężkie, powodujące bezpośrednio lub pośrednio zagrożenie dla naszego zdrowia.

W celu zmniejszenia negatywnych skutków ingerencji transportu w środowisko przyrodnicze, Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, przy dofinansowaniu otrzymanym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonała zakupu dwóch mobilnych stanowisk do sprawdzania stanu technicznego pojazdów poruszających się po garnizonie mazowieckim. W skład każdego ze stanowisk wchodzi samochód typu kombivan, wyposażony
w analizator spalin, dymomierz, przyrząd do pomiaru hałasu (sonometr) oraz przetwornicę.

Prowadzenie działań kontrolno-prewencyjnych przez funkcjonariuszy z komórek ruchu drogowego na terenie garnizonu mazowieckiego ma na celu skoncentrowanie uwagi kierowców na nadmiernej emisji spalin emitowanej przez pojazdy, a co za tym idzie sprawdzenie prawidłowego stanu technicznego pojazdów w tej kwestii. Takie działania Policji dają szansę na wyeliminowanie z dróg samochodów emitujących zwiększoną liczbę spalin i nadmierny hałas, które negatywne oddziaływują na środowisko naturalne, a także zwiększy świadomość kierowców w zakresie ochrony środowiska naturalnego, poprzez ekologiczne korzystanie z pojazdów.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 308 000 zł, w tym kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie to 154 000 zł.

Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (nr umowy 0037/18/MN/PJB z dnia
30. 07.2018 roku).

 

Zespół Funduszy Pomocowych KWP zs. w Radomiu

Powrót na górę strony