Fundusze WFOŚiGW

Dofinansowanie zadań remontowych Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu przez WFOŚiGW w Warszawie

Data publikacji 03.10.2019

Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu informuje, iż w roku 2019 uzyskała dofinasowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadania pn:

  1. Remont instalacji co w budynku Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim” w wysokości 101 927,00 zł w formie przekazania środków zgodnie z parametrami zawartymi w § 1 Umowy Nr 0418/19/OA/PJB z dnia 13.09.2019r.

  2. Remont instalacji co wraz z wymianą grzejników w budynku Posterunku Policji w Różanie” w wysokości 14 177,00 zł w formie przekazania środków zgodnie z parametrami zawartymi w § 1 Umowy Nr 0417/19/OA/PJB z dnia 13.09.2019r.

  3. Remont instalacji co w budynku Komendy Powiatowej Policji w Mławie” w wysokości 56 277,00 zł w formie przekazania środków zgodnie z parametrami zawartymi w § 1 Umowy Nr 0416/19/OA/PJB z dnia 25.09.2019r.

 
 
Powrót na górę strony