Fundusze WFOŚiGW

Dofinansowanie zadań remontowych Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu przez WFOŚiGW w Warszawie

Data publikacji 10.12.2019

Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu informuje, iż w roku 2019 uzyskała dofinasowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadania pn:

1. „Termomodernizacja budynku Posterunku Policji w Sannikach” w wysokości 30 744,00 zł w formie przekazania środków zgodnie
z parametrami zawartymi w § 1 Umowy Nr 0918/19/OA/PJB z dnia 21.11.2019r.

2. „Termomodernizacja budynku Posterunku Policji w Nowym Mieście” w wysokości 36 500,00 zł w formie przekazania środków zgodnie z parametrami zawartymi w § 1 Umowy Nr 0939/19/OA/PJB z dnia 26.11.2019r.

 

 

Powrót na górę strony