Fundusze WFOŚiGW

DOFINANSOWANIE ZADAŃ REMONTOWYCH KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI ZS. W RADOMIU PRZEZ WFOŚIGW W WARSZAWIE

Data publikacji 03.11.2020

Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu informuje, iż w roku 2020 uzyskała dofinasowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn:

„Wymiana okien w budynku nr 1 Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu ul. 11-go Listopada 37/59” w wysokości 665 887,00 zł w formie przekazania środków zgodnie z parametrami zawartymi w § 1 Umowy Nr 2316/20/OA/PJB z dnia 26.10.2020r.

Powrót na górę strony