Fundusze WFOŚiGW

DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI ZS. W RADOMIU PRZEZ WFOŚIGW W WARSZAWIE

Data publikacji 04.10.2021

Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu informuje, iż w roku 2021 uzyskała dofinasowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn:

1. „Montaż zestawów solarnych w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu położonym w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 102” w wysokości 11 677,00 zł w formie przekazania środków zgodnie z parametrami zawartymi w § 1 Umowy Nr 2698/21/OA/PJB z dnia 08.09.2021r.

2. Montaż zestawów solarnych w budynku KWP zs. w Radomiu, ul. Energetyków 14” w wysokości 11 677,00 zł w formie przekazania środków zgodnie z parametrami zawartymi w § 1 Umowy Nr 2697/21/OA/PJB z dnia 08.09.2021r.

3. „Montaż zestawów solarnych na budynku biurowo – magazynowym Komendy Powiatowej Policji w Grójcu” w wysokości 11 677,00 zł w formie przekazania środków zgodnie z parametrami zawartymi w § 1 Umowy Nr 2718/21/OA/PJB z dnia 08.09.2021r

Powrót na górę strony