Fundusze WFOŚiGW

DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI ZS. W RADOMIU PRZEZ WFOŚIGW W WARSZAWIE

Data publikacji 16.11.2021

Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu informuje, iż w roku 2021 uzyskała kolejne dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn:

„Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Policji w Płońsku” w wysokości 329 969,00 zł w formie przekazania środków zgodnie z parametrami zawartymi w § 1 Umowy Nr 3191/21/OA/PJB z dnia 28.10.2021 r..

Powrót na górę strony