Fundusze WFOŚiGW

DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI ZS. W RADOMIU PRZEZ WFOŚIGW W WARSZAWIE

Data publikacji 28.11.2022

Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu informuje, iż w roku 2022 uzyskała dofinasowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadania pn:

1. „Wymiana okien w budynku Komendy Miejskiej Policji w Radomiu ul. 11 Listopada 37/59,” dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie przekazania środków, w kwocie 217.430,00 zł (zgodnie z parametrami zawartymi  w § 1 Umowy Nr 3891/22/OA/PJB z dnia 10.11.2022r.).

2. „Wymiana kotłowni olejowej na gazową w Komendzie Powiatowej Policji w Węgrowie,” dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie przekazania środków, w kwocie 146.800,00 zł (zgodnie z parametrami zawartymi  w § 1 Umowy Nr 3654/22/OA/PJB z dnia 10.11.2022r.),

3.  „Modernizacja instalacji co w budynku Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu,” dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie przekazania środków, w kwocie 130.000,00 zł (zgodnie z parametrami zawartymi  w § 1 Umowy Nr 3756/22/OA/PJB z dnia 10.11.2022r.).

Powrót na górę strony