Aktulaności

Terminy realizacji zleceń w Laboratorium Kryminalistycznym KWP z siedzibą w Radomiu stan na dzień 06.02.2023 r.

Data publikacji 09.09.2022

Sprawy, w których zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania są traktowane priorytetowo - bez względu na specjalność, której badania dotyczą. Warunkiem koniecznym takiego sposobu realizacji zlecenia jest dostarczenie kopii postanowienia Sądu o zastosowaniu środka zapobiegawczego oraz bezzwłoczne dostarczenie dokumentów i śladów/dowodów rzeczowych, tuż po zastosowaniu przez Sąd wyżej wymienionego środka.

Terminy realizacji zleceń w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. 

Specjalność kryminalistyczna

Średni czas oczekiwania

Klasyczne badania dokumentów

120 dni

Techniczne badania dokumentów

30 dni

Badania informatyczne 

445 dni

Badania cyfrowych nośników danych

110 dni

Czynności certyfikowanego specjalisty z zakresu badań cyfrowych nośników danych

80 dni

Czynności certyfikowanego specjalisty z zakresu badań antroposkopijnych

0 dni

Badania mechanoskopijne 

5 dni

Badania broni i balistyka

120 dni

Badania wypadków drogowych

90 dni

Badania osmologiczne

30 dni

Badania chemiczne

90 dni

Badania daktyloskopijne (metoda akredytowana w Polskim Centrum Akredytacji nr AB 1434)

90 dni

Badania śladów rękawiczek

25 dni

Badania traseologiczne

120 dni

Czynności certyfikowanego specjalisty z zakresu analizy plam krwawych

0 dni

 

Powrót na górę strony