Aktulaności

Terminy realizacji zleceń w Laboratorium Kryminalistycznym KWP z siedzibą w Radomiu stan na dzień 01.10.2021 r.

Data publikacji 01.10.2021

Sprawy, w których zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania są traktowane priorytetowo - bez względu na specjalność, której badania dotyczą. Warunkiem koniecznym takiego sposobu realizacji zlecenia jest dostarczenie kopii postanowienia Sądu o zastosowaniu środka zapobiegawczego oraz bezzwłoczne dostarczenie dokumentów i śladów/dowodów rzeczowych, tuż po zastosowaniu przez Sąd wyżej wymienionego środka.

Terminy realizacji zleceń w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. 

Specjalność kryminalistyczna

Średni czas oczekiwania

Klasyczne badania dokumentów

40 dni

Techniczne badania dokumentów

30 dni

Badania informatyczne 

135 dni

Badania cyfrowych nośników danych

60 dni

Czynności certyfikowanego specjalisty z zakresu badań cyfrowych nośników danych

60 dni

Czynności certyfikowanego specjalisty z zakresu badań antroposkopijnych

0 dni

Badania mechanoskopijne 

50 dni

Badania broni i balistyka

25 dni

Badania wypadków drogowych

70 dni

Badania osmologiczne

30 dni

Badania chemiczne

30 dni - alkohol

60 dni – narkotyki

Badania daktyloskopijne (metoda akredytowana w Polskim Centrum Akredytacji nr AB 1434)

100 dni

Badania śladów rękawiczek

0 dni

Badania traseologiczne

60 dni

Czynności certyfikowanego specjalisty z zakresu analizy plam krwawych

0 dni

 

Powrót na górę strony