Aktulaności

Podziękowanie za nadzór merytoryczny oraz szkolenie kandydatów na biegłych Zakładu Broni i Mechanoskopii CLKP

Data publikacji 24.02.2021

Na ręce Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu Pana nadinsp. Michała Ledziona wpłynęło podziękowanie Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji insp. dra n. med. Radosława Jóźwiaka za nadzór merytoryczny oraz szkolenie kandydatów na biegłych Zakładu Broni i Mechanoskopii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji z zakresu badań wypadków drogowych.

Powrót na górę strony