Aktulaności

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kryminalistyka i zmieniająca się rzeczywistość miejsc przestępstw”.

Data publikacji 18.05.2021

W dniu 17 kwietnia 2021 roku odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kryminalistyka i zmieniająca się rzeczywistość miejsc przestępstw” zorganizowana przez Komendę Wojewódzką Policji zs. w Radomiu oraz Wyższą Szkołę Handlową w Radomiu.

Patronat honorowy nad konferencją objął Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu nadinsp. Michał Ledzion. Uczestnikami spotkania byli technicy kryminalistyki garnizonu mazowieckiego, społeczność akademicka Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Tarnowskiej Szkoły Wyższej oraz sympatycy i osoby zainteresowane poruszaną problematyką spoza uczelni.

Program konferencji obejmował tematy odnoszące się do wyzwań i zagrożeń otaczającej nas rzeczywistości, identyfikacji śladów przestępczego działania, wartości diagnostycznej poszczególnych metod badawczych, a także interdyscyplinarności - przenikania we współczesnej kryminalistyce różnych dziedzin nauki oraz wymogu korzystania z wiedzy i doświadczenia wielu dziedzin nauki w walce z przestępczością.

Uczestników powitał dr Adam Ziółkowski, Dziekan Wydziału Studiów Strategicznych i Technicznych WSH w Radomiu, a konferencję otworzyli Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu mł. insp. Piotr Janik oraz Rektor Wyższej Szkody Handlowej w Radomiu prof. Elżbieta Kielska. Moderatorem spotkania była Naczelniczka Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu mł. insp. dr Aneta Pawlińska.

Wśród prezentowanych tematów poruszane były zagadnienia: „Identyfikacja człowieka na podstawie śladów pozostawionych na wyściółce wewnątrz buta”, który wygłosił wieloletni biegły z zakresu badań traseologicznych - Zastępca Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji mł. insp. dr Krzysztof Borkowski. Obszary związane z zagrożeniami chemicznymi, biologicznymi oraz radiologicznymi (CBRN) - uczestnicy konferencji mogli wysłuchać w prelekcji ppłk. mgr inż. Jarosława Wojciechowskiego byłego pracownika Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii „Zbieranie śladów kryminalistycznych z przedmiotów skażonych czynnikami CBRN” oraz głosu dr Jacka Pirszela byłego pracownika Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii, obecnie pracownika Laboratorium Analitycznego Mennica Metale Radzymin „Broń chemiczna - marzenie truciciela?”.

Prodziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego dr hab. profesor UŁ Michał Bijak przybliżył temat: „Bioterroryzm - nowa forma zagrożenia”. O tym, jak ścisłe wiąże się psychologia z kryminalistyką, zagadnienie to uwypukliła dr Justyna Kaczmarczyk Kierownik Katedry Psychologii Tarnowskiej Szkoły Wyższej w Tarnowie, biegły sądowy z zakresy psychologii oraz seksuologii, przedstawiając „Metodykę pracy biegłego psychologa/seksuologa w zbieraniu materiału dowodowego”. Licznie zgromadzeni uczestniczący konferencji mogli również wysłuchać wystąpienia dr hab. Zuzanny Brożek-Muchy z Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, która omówiła „Wyzwania w identyfikacji po wystrzale z broni palnej”.

Cennym głosem w dyskusji, na temat „Rodzaju obrażeń mechanicznych i możliwości identyfikacji narzędzia” był wykład dr Sylwii Tarki z Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz nadkom. dr Paweł Lewandowski biegłego z zakresu badań wypadków drogowych LK KWP z siedzibą w Radomiu, który odniósł się do „Analizy wybranej sytuacji wypadkowej na tle zmieniających się przepisów prawa o ruchu drogowym”. Zainteresowanie Konferencją było tak duże, że aplikacja uniemożliwiała dołączenie do spotkania kolejnych osób.

Autor: podinsp. Aneta Najman

Powrót na górę strony