Aktulaności

Szkolenie dla techników kryminalistyki garnizonu mazowieckiego

W dniach 24, 25 czerwca w tutejszym Laboratorium odbyło się szkolenie dla techników kryminalistyki garnizonu mazowieckiego. Szkolenie obejmowało siedem zagadnień tematycznych, w formie wykładów, ćwiczeń oraz warsztatów.

Technicy kryminalistyki wysłuchali wystąpienia dot. zabezpieczania dowodów rzeczowych stanowiących przedmiot badań cyfrowych nośników danych, oraz czynności związanych z przetwarzaniem niezidentyfikowanych śladów linii papilarnych w systemie AFIS. Brali również udział w ćwiczeniach z zakresu ujawniania i zabezpieczania śladów traseologicznych i daktyloskopijnych oraz w warsztatach z tematyki oględzin miejsca wypadku drogowego i pojazdu. Poza tematami prezentowanymi przez naszych biegłych z pracowni daktyloskopii, traseologii, cyfrowych nośników danych oraz wypadków drogowych, swoje wystąpienia mieli również zaproszeni goście. Zastępca Dyrektora CLKP insp. dr n. med. Adam Frankowski oraz Pełnomocnik Dyrektora ds. techników kryminalistyki mł. insp. Piotr Trojanowski przybliżyli funkcjonariuszom techniki kryminalistyki zagadnienia związane z funkcjonowaniem zespołu DVI w zakresie identyfikacji ciał ofiar katastrof. Pani prokurator Anna Majchrzak – Szczepanowska – Naczelnik Wydziału I Śledczego Prokuratury Okręgowej w Radomiu omówiła natomiast zagadnienie dotyczące wystąpienia specjalisty przed Sądem.

Powrót na górę strony