Aktulaności

Wizyta ławników w Laboratorium Kryminalistycznym

W październiku Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu odwiedzili ławnicy Rady Ławniczej Sądu Okręgowego w Radomiu. Podczas wizyty ławnicy mogli zapoznać się ze specyfiką pracy laboratorium, zakresem prowadzonych badań oraz obserwować pracę psów podczas rozpoznawania zapachów. Wizyta odbyła się z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Wizyta rozpoczęła się od zaprezentowania specyfiki funkcjonowania laboratorium, przedstawienia poszczególnych pracowni oraz omówienia zakresu prowadzonych badań. Z uwagi na ograniczenia powodowane stanem epidemii, ławnicy nie mogli bezpośrednio przypatrywać się pracy biegłym, obserwowali natomiast proces rozpoznawania śladów osmologicznych. Duże wrażenie na ławnikach wywarł profesjonalizm psów osmologicznych oraz nieomylność zwierząt. 

Powrót na górę strony