Sekcja Badania Dokumentów i Technik

Pracownia Badań Klasycznych i Technicznych Dokumentów

Data publikacji 01.01.2021

PRACOWNIA KLASYCZNYCH BADAŃ DOKUMENTÓW

Do podstawowych zadań pracowni należy:

 1. Analiza porównawcza rękopisów.
 2. Identyfikacja osób na podstawie badań porównawczych pisma ręcznego
  i podpisów.
 3. Ustalanie cech osobopoznawczych autora i wykonawcy na podstawie analizy tekstu.
 4. Określanie rodzajów podłoży.
 5. Rozróżnianie rodzajów narzędzi pisarskich i podstawowych technik druku.

W Pracowni Klasycznych Badań Dokumentów pracuje 5 biegłych oraz 2 kandydatów na biegłych  z tego zakresu.
Badania w pracowni wykonywane są zgodne z procedurą badawczą „Badania rękopisów” HL-J-Pb-7 wyd 4 z dnia 28.08.2019r.

 

PRACOWNIA TECHNICZNYCH BADAŃ DOKUMENTÓW

Do podstawowych zadań pracowni należy:

 1. Identyfikacja technik wytwarzania dokumentów;
 2. Analiza form fałszerstwa dokumentów;
 3. Identyfikacja materiałów wykorzystanych do wytworzenia dokumentów;
 4. Identyfikacja grupowa i indywidualna urządzeń;
 5. Ujawnianie śladów pisma wgłębionego, zapisów usuniętych oraz zamazanych;
 6. Badania krzyżujących się linii graficznych;
 7. Badania identyfikacyjne pieczątek, pieczęci, stempli, stampili, faksymile oraz ich odcisków;
 8. Określanie autentyczności dokumentów;
 9. Badania dokumentów zniszczonych;
 10. Szacowanie wieku zapisów.

Pracowni Technicznych Badań Dokumentów pracuje 1 biegły, a badania wykonywane są zgodne z procedurą badawczą „Badania autentyczności dokumentów” HL-J-Pb-8 wyd 1 z dnia 22.12.2020r.

 

Powrót na górę strony