Sekcja Badania Dokumentów i Technik

Pracownia Badań Informatycznych

Data publikacji 01.07.2019

Do podstawowych zadań pracowni badań informatycznych należy:

 1. Badania sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych.
 2. Ustalanie przeznaczenia urządzeń informatycznych, ich sprawności oraz zawartości ich pamięci.
 3. Ustalanie i analiza zawartości cyfrowych nośników danych za wyjątkiem:
  • ustalania legalności, wyceny i właścicieli praw autorskich programów, plików dźwiękowych i wideo oraz treści zawartych w plikach tekstowych,
  • ustalania płci i wieku osób zarejestrowanych w plikach oraz charakteru ich treści (np.: pornografia, erotyka, przemoc, itp.),
  • ustalania i badania urządzeń służących do nielegalnego rozpowszechniania sygnału telewizyjnego, zagłuszania sygnałów GSM, urządzeń podsłuchowych, nakładek bankomatowych oraz przeprowadzania audytu oprogramowania.
 4. Odzyskiwanie danych  z nośników cyfrowych i ich analiza z wyłączeniami wymienionymi w pkt 3.
 5. Badania telefonów GSM- odczyt danych z pamięci i kart SIM.

Pracowni Badań Informatycznych pracuje 4 biegłych, a badania wykonywane są zgodne z WYTYCZNYMI CLKP BJ-Z1-W-5 wyd 4 z dnia 28.01.2019r.

Powrót na górę strony