Sekcja Badania Dokumentów i Technik

Pracownia Badań Cyfrowych Nośników Danych

Data publikacji 04.11.2019

Do podstawowych zadań pracowni

w zakresie czynności certyfikowanego specjalisty należy:

 1. Wykonywanie kopii obrazu z zapisów wizualnych;
 2. Rejestracja czynności procesowych;
 3. Wyodrębnianie z zapisów wizualnych kadrów i ich edycja;
 4. Wykonywanie dokumentacji poglądowych;
 5. Zabezpieczanie danych z nośników cyfrowych;
 6. Wykonywanie kopii binarnych nośników cyfrowych;
 7. Odczyt zawartości telefonów komórkowych;
 8. Przeglądanie, wstępna selekcja i konwertowanie plików;
 9. Zabezpieczenie zapisów z cyfrowych rejestratorów obrazów;

W zakresie czynności biegłego należy:

 1. Badania identyfikacyjne utrwalonych obiektów i miejsc na podstawie zapisów wizualnych (odzieży, pojazdów, numerów identyfikacyjnych, logo);
 2. Badania identyfikacyjne urządzeń służących do utrwalania obrazu;
 3. Badania zapisów wizualnych pod kątem określenia metod i śladów ingerencji w zarejestrowany obraz;
 4. Badania mające na celu ustalanie wymiarów obiektów w oparciu o utrwalony obraz;
 5. Dokonywanie innych ustaleń możliwych do stwierdzenia w oparciu o analizę zapisu wizualnego (np. selekcja materiału, ustalenie czasu rejestracji obrazu, miejsca rejestracji, sprzętu użytego do rejestracji).

W pracowni pracuje 2 biegłych, 2 certyfikowanych specjalistów oraz 1 osoba personelu technicznego. Badania i czynności techniczne wykonywane są zgodne z METODYKĄ CLKP BJ-Z1-M-9 wyd 1 z dnia 04.11.2019r. oraz WYTYCZNYMI CLKP BJ-Z1-W-4 wyd 1 z dnia 30.01.2019r.

Powrót na górę strony