Pracownia Badań Cyfrowych Nośników Danych - Sekcja Badania Dokumentów i Technik - Policja Mazowiecka

Sekcja Badania Dokumentów i Technik

Pracownia Badań Cyfrowych Nośników Danych

Data publikacji 19.07.2016

Do podstawowych zadań pracowni fotografii i technik wizualnych należy:

 1. Wykonywanie kopii obrazu z zapisów wizualnych.
 2. Rejestracja czynności procesowych.
 3. Wyodrębnianie z zapisów wizualnych kadrów i ich edycja.
 4. Wykonywanie dokumentacji poglądowych.
 5. Zabezpieczanie danych z nośników cyfrowych.
 6. Wykonywanie kopii binarnych nośników cyfrowych.
 7. Odczyt zawartości telefonów komórkowych.
 8. Przeglądanie, wstępna selekcja i konwertowanie plików.
 9. Zabezpieczenie zapisów z cyfrowych rejestratorów obrazów.
 10. Badania identyfikacyjne utrwalonych obiektów i miejsc na podstawie zapisów wizualnych (odzieży, pojazdów, numerów identyfikacyjnych, logo).
 11. Badania identyfikacyjne urządzeń służących do utrwalania obrazu.
 12. Badania zapisów wizualnych pod kątem określenia metod i śladów ingerencji
  w zarejestrowany obraz.
 13. Badania mające na celu ustalanie wymiarów obiektów w oparciu o utrwalony obraz.
 14. Dokonywanie innych ustaleń możliwych do stwierdzenia w oparciu o analizę zapisu wizualnego (np. selekcja materiału, ustalenie czasu rejestracji obrazu, miejsca rejestracji, sprzętu użytego do rejestracji).

W pracowni pracuje 2 biegłych, 1 certyfikowany specjalista oraz 1 osoba personelu technicznego.

Powrót na górę strony