Zespół ds. Jakości

Zespół ds. Nadzoru nad Technikami Kryminalistyki

Data publikacji 19.07.2016

Do podstawowych zadań zespołu należy:

1.      Realizacja zadań w zakresie nadzoru instancyjnego nad pracą funkcjonariuszy techniki kryminalistycznej w jednostkach KMP/KPP podległych Mazowieckiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji.

2.      Zadania te realizowane są w szczególności poprzez:

- analizę efektywności pracy techników kryminalistyki,

- okresowe analizy danych statystycznych zgromadzonych w Policyjnym Systemie

- okresowe analizy wykorzystania śladów w procesie wykrywczym,

- okresowe analizy zabezpieczonych śladów kryminalistycznych zarejestrowanych w wybranych

  techniczno-kryminalistycznych zbiorach AFIS, DNA, ARSENAŁ,

- przeprowadzanie oceny jakości pracy komórek techniki kryminalistycznej – wyjazdy do jednostek Policji,

- organizowanie doskonaleń lokalnych dla funkcjonariuszy techniki kryminalistycznej w celu nabywania, aktualizowania,     rozszerzania oraz pogłębiania wiedzy i umiejętności zawodowych policjantów techniki kryminalistycznej wymaganych przy wykonywaniu przez nich zadań i czynności służbowych.

Powrót na górę strony