Zespół ds. Jakości - Policja Mazowiecka

Zespół ds. Jakości

Zespół ds. Jakości

Data publikacji 04.06.2020

Decyzją nr 125/2020 Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie dostosowania, utrzymania i  doskonalenia w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu systemu zarządzania zgodnego z normą PN- EN ISO/IEC 17025:2018 - 02 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących" został powołany nieetatowy Zespół ds. Jakości w składzie:

Przewodniczący:

mł. insp. Piotr Janik - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu

Członkowie:

mł. insp. dr Aneta Pawlińska - Naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego KWP z siedzibą w Radomiu

podinsp. Aneta Najman - Kierownik ds. Jakości Laboratorium Kryminalistycznego KWP z siedzibą w Radomiu

podkom. Kamila Nakoneczna  - Zastępca Kierownika ds. Jakości Laboratorium Kryminalistycznego KWP z siedzibą w Radomiu

Małgorzata Wójtowicz - starszy specjalista Wydziału Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

Kierownicy Techniczni:

Pracownia Badań Dokumentów - Piotr Chełstowski

Pracownia Cyfrowych Nośników Danych - Kamila Nakoneczna

Pracownia Badań Informatycznych - Michał Kwiatkowski

Pracownia Badań Mechanoskopijnych - Paweł Kowalewski

Pracownia Wypadków Drogowych - Paweł Lewandowski

Pracownia Broni i Balistyki - Tomasz Walczak

Pracownia Badań Identyfikacyjnych - Aneta Najman, Łukasz Jakubiak( zastępca)

Pracownia Wizualizacji Śladów  - Aneta Najman, Łukasz Jakubiak( zastępca)

Pracownia Badań Traseologicznych - Marcin Duraziński

Pracownia Badań Środków Odurzających -  Marta Jagodzińska, Grzegorz Świerczyński (zastępca)

Pracownia Badań Alkoholu w Płynach Ustrojowych - Marta Jagodzińska,Grzegorz Swierczyński(zastępca)

Pracownia Osmologii - Dariusz Farbiś.

Do podstawowych zadań zespołu należy:

  1. wdrażanie, utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania;
  2. identyfikacja odstępstw od systemu zarządzania lub od procedur realizacji działalności laboratoryjnej;
  3. inicjowanie działań zapobiegających lub minimalizujących takie odstępstwa;
  4. raportowanie do kierownictwa laboratorium o funkcjonowaniu systemu zarządzania i wszelkich potrzebach  jego doskonalenia;
  5. zapewnienie skuteczności działalności laboratoryjnej;
  6. ustalanie priorytetów w sprawie zmian zakresu akredytacji;
  7. zapewnienie środków finansowych potrzebnych na utrzymanie systemu zarządzania jakością.

 

Powrót na górę strony