Aktywny i świadomy senior

Seminarium szkoleniowe projektu „Aktywny i świadomy senior w świecie finansów”

Data publikacji 05.12.2018

W dniach 27-28.11.2018 r. w Dworku Anna w miejscowości Podgóra, odbyło się seminarium szkoleniowe w ramach projektu „Aktywny i świadomy senior w świecie finansów”.

Uczestnikami byli liderzy seniorów, czyli osoby w wieku 65+, które na terenie 28 komend powiatowych i miejskich są aktywne społecznie, działają w wolontariatach i różnych akcjach społecznych, a także wspierają działania służb poprawiających bezpieczeństwo osób starszych. Towarzyszyli im funkcjonariusze z komend miejskich i powiatowych, którzy w ramach służby zajmują się działaniami profilaktycznymi
w obszarze bezpieczeństwa osób starszych i działaniami prewencyjnymi, a także policjanci i pracownicy Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu.

W ramach dwudniowych warsztatów uczestnicy pogłębiali swoją wiedzę z zakresu:

- zagrożeń wynikających z korzystania z bankomatów,

-bezpieczeństwa korzystania z nowoczesnych usług bankowych,

- analizy autentyczności banknotów i monet,

- najpopularniejszych metod oszustw i sposobów działania ich sprawców,

- ochrony danych osobowych i zagrożeń związanych z ich udostępnianiem,

- kradzieży informacji z elektronicznych nośników danych.

Dodatkowo dla uczestników zostały zorganizowane warsztaty z psychologiem KWP zs. w Radomiu z nabywania umiejętności rozpoznawania zagrożeń i prawidłowych reakcji, kurs samoobrony dla seniorów, zajęcia z jogi i zumby, a także krótki kurs z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Celem projektu „Aktywny i świadomy senior w świecie finansów” jest zwiększenie świadomości osób starszych
w obszarze finansowym i zasad bezpieczeństwa, zarówno
podczas codziennego obcowania z finansami i operacjami
z tym związanymi, jak i w zakresie przestępstw dokonywanych w bankowości elektronicznej i takich, na które narażeni są seniorzy.

Kolejnym etapem projektu są szkolenia kaskadowe z wiedzy prezentowanej na seminarium, dla grup osób starszych, które wspólnie przeprowadzą lider seniorów i funkcjonariusz. W ramach tych szkoleń zostanie przeprowadzony konkurs na najlepszą lokalną inicjatywę profilaktyczną, która ma za zadanie aktywizację osób 65+i uatrakcyjnienie szkolenia. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w marcu
2019 roku. Zwycięska para – lider i policjant zostaną wybrani przez komisję konkursową i wyróżnieni nagrodami rzeczowymi.

Projekt „Aktywny i świadomy senior w świecie finansów” jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

 

Zespół Funduszy Pomocowych KWP zs. w Radomiu

Powrót na górę strony