Aktywny i świadomy senior

Seminarium "Aktywny i świadomy Senior w świecie finansów" zrealizowane z sukcesem!

Data publikacji 30.06.2021

Wydział Prewencji KWP zs. w Radomiu zorganizował seminarium szkoleniowe dla 28 funkcjonariuszy zajmujących się profilaktyką społeczna z terenu garnizonu mazowieckiego, którzy przyjechali wraz z 28 seniorami, liderami zaangażowanymi w sprawy bezpieczeństwa osób starszych na powiatach, w których zamieszkują.

 

W pierwszym dniu (22 czerwca) szkolenie rozpoczęło się od omówienia efektów I edycji „Aktywnego i świadomego seniora w świecie finansów”. Następnie Anna Sosnowska z Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu wprowadziła uczestników w program obecnej edycji.

Szkolenie rozpoczęła podinsp. Agnieszka Guza Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu witając uczestników spotkania. Pierwszym prelegentem był podkom. Michał Pokorski z Wydziału do walki z Cyberprzestępczością KWP zs. w Radomiu, który omówił bezpieczne korzystanie z nowoczesnych usług bankowych. Następnie Sylwia Szewczyk z Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu przedstawiła najpopularniejsze oszustwa popełniane wobec seniorów. Po przerwie Sylwia Potera - Powiatowy Rzecznik Konsumenta w Radomiu powiedziała o prawach konsumentów na rynku finansowym. Kolejnym prelegentem był podkom. Piotr Mleczkowski z Laboratorium Kryminalistycznego KWP zs. w Radomiu omówił metody weryfikacji autentyczności banknotów. W następnej kolejności wystąpiła Edyta Kępka przedstawicielka ZUS w Radomiu przedstawiając ułatwienia dla klientów elektronicznych.

Pierwszy dzień szkolenia podsumowała kom. Irmina Małek-Przepiórka z Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu, prezentując temat związany z ochrona danych osobowych, aktywizując jednocześnie seniorów oraz funkcjonariuszy, aby podzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie bezpieczeństwa, aby nie stać się ofiarą przestępstwa. Drugi dzień seminaryjny (23 czerwca) był dniem warsztatowym, rozpoczęliśmy zajęciami z samoobronnym, a także asp. Sebastian Kostera oraz sierż. szt. Dawid Sekuła z Samodzielnego Pododdziału Policji w Radomiu omówili wiedzę z zakresu rozpoznawania zagrożeń i prawidłowych reakcji. Następnie st. sierż. Cezary Jałowski – ratownik medyczny, również z SPPP w Radomiu, poprowadził ćwiczenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, które cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród osób starszych.

Uczestnicy mieli okazję zobaczyć także, jak sporządza się portret pamięciowy sprawcy przestępstwa. St. asp. Dariusz Ruszkiewicz z Laboratorium Kryminalistycznego w Radomiu opowiedział co jest ważne w sporządzaniu wizerunku – portretu osoby, na co powinniśmy zwrócić uwagę i jak ważne są takie działania w wykryciu potencjalnego sprawcy. Na zakończenie podinsp. Agnieszka Bareja z Sekcji Psychologów KWP zs. w Radomiu przedstawiła psychologiczne aspekty zachowań sprawców oraz metody reakcji, które powinniśmy stosować w codziennym życiu, aby uchronić się przed oszustami.

Na koniec podinsp. Agnieszka Guza wręczyła certyfikaty uczestnikom seminarium. Ponadto przedstawiciele każdej jednostki otrzymali plakaty profilaktyczne przygotowane przez studentów Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, które będą wystawiane na terenie 28 powiatów po 5 wystaw w każdym z nich. Po seminarium funkcjonariusze Policji biorący w nim udział wspólnie ze swoimi liderami zobowiązani są zorganizować 5 spotkań z osobami starszymi na swoim terenie celem przekazania wiedzy przekazanej w trakcie spotkania.

Seminarium stanowi jedno z działań w projekcie "Aktywny i świadomy Senior w świecie finansów [II edycja]"  realizowanym z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

 

Opracowała: kom. Irmina Małek-Przepiórka

Wydział Prewencji KWP zs. w Radomiu

 

 

Powrót na górę strony