Aktywny i świadomy senior

Wystawa plakatów edukacyjnych poświęconych bezpieczeństwu Seniorów na rynku finansowym

Data publikacji 02.07.2021

Zapraszamy do zapoznania się z plakatami prewencyjnymi przygotowanymi przez Studentów Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu w ramach projektu pn. "Aktywny i świadomy Senior w świecie finansów [II edycja]".

Ludzie starsi są zbiorowością silnie zagrożoną marginalizacją w różnych sferach życia społecznego, a jedną z determinant tego zjawiska są bariery spowodowane dezaktualizacją wiedzy z zakresu funkcjonowania tych osób na rynku finansowym czy dóbr i usług konsumpcyjnych. W obecnych czasach, kiedy technika niemalże z dnia na dzień idzie do przodu, odsetek Seniorów posiadających rachunek bankowy, kartę płatniczą czy aplikacje bankowe na smartfonie powoli wzrasta, lecz mimo to seniorzy nadal nie czują się pewnie w świecie finansów i bankowości. 

Kolejny aspekt zagrażający bezpieczeństwu Seniorów jest taki, że przestępcy wykorzystują łatwowierność i obniżony poziom czujności starszych i samotnych osób. Jednym z najczęściej popełnianych przestępstw na szkodę osób starszych jest oszustwo dokonywane metodami „na wnuczka” i „na policjanta”. Jest ono szczególnie dotkliwe, ponieważ bardzo często Seniorzy w wyniku działania oszustów tracą oszczędności całego życia. Blisko 80 procent pokrzywdzonych stanowią osoby powyżej 70 roku życia (źródło: „Bezpieczeństwo seniorów”, www.policja.pl, 2019).

Odpowiedzią na powyższe problemy jest organizacja plenerowych wystaw edukacyjnych, w skład których wchodzi 10 prac plastycznych przygotowanych przez Studentów Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu.

Plakaty przygotowane na bazie tych prac będą eksponowane we wszystkich powiatach garnizonu mazowieckiego, łącznie w 140 różnych miejscach dostępnych publicznie, takich jak biblioteki publiczne, placówki kultury czy komendy Policji.

Organizacja plenerowych wystaw edukacyjnych jest jednym z działań w projekcie pn. "Aktywny i świadomy Senior w świecie finansów [II edycja]", realizowanym przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

 

 

Opracowanie: Eliza Sułkiewicz, Zespół Funduszy Pomocowych KWP z siedzibą w Radomiu

 

 • plakat 1
  plakat 1
 • plakat 2
  plakat 2
 • plakat 3
  plakat 3
 • plakat 4
  plakat 4
 • plakat 6
  plakat 6
 • plakat 7
  plakat 7
 • plakat 8
  plakat 8
 • plakat 9
  plakat 9
 • plakat 10
  plakat 10
 • plakat 11
  plakat 11
Powrót na górę strony