Bezpieczeństwo ekonomiczne

Zaproszenie do udziału w projekcie

Data publikacji 28.12.2020

Szanowni Państwo,

Komenda Miejska Policji w Radomiu jest koordynatorem działań w projekcie pn. Bezpieczeństwo ekonomiczne konsumenta na rynku”, realizowanym przez KWP zs. w Radomiu z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Celem głównym projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa ekonomicznego konsumenta na rynku poprzez wzrost wiedzy i świadomości zagrożeń związanych z obrotem pieniędzmi (w tym pieniądzem elektronicznym) oraz uczestnictwem w transakcjach handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki ryzyka przestępstw internetowych.

Projekt obejmuje m.in. realizację działań edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży, rodziców, nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowo-wychowawczych z terenu Radomia i powiatu radomskiego (łącznie 1.000 osób).

W związku z powyższym mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w przedmiotowym projekcie i uczestnictwa w następujących działaniach:

  1. szkolenie dla dyrekcji oraz kadry nauczycielskiej i opiekunów z zakresu bezpieczeństwa ekonomicznego konsumenta na rynku. Zapewniamy certyfikat imienny dla każdego uczestnika.
  2. szkolenia dla uczniów/podopiecznych placówki z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa konsumenta, w tym posługiwania się pieniądzem (również elektronicznym), zawierania transakcji handlowych (też on-line) i udostępniania danych (w szczególności danych osobowych mogących posłużyć przestępcom do wyłudzeń towarów i usług na rynku).
  3. szkolenia dla rodziców i opiekunów prawnych dzieci i młodzieży z zakresu bezpieczeństwa ekonomicznego konsumenta na rynku, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń czyhających na najmłodszych uczestników rynku.
  4. konkurs edukacyjny dla młodzieży z zakresu bezpieczeństwa ekonomicznego konsumenta. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie krótkiego komiksu wykonanego dowolną techniką, podejmującego temat zgodny z projektem. Dla zwycięzców konkursu przewidziano cenne nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia. Najlepsze prace konkursowe będą publikowane w formie folderu oraz kalendarza ściennego.
  5. wizyta w Centrum Pieniądza Narodowego Banku Polskiego w Warszawie dla uczniów, podopiecznych i opiekunów placówek najbardziej zaangażowanych w realizację konkursu.

Szkolenia będą prowadzone przez funkcjonariuszy Policji w Państwa placówce, w terminie uzgodnionym przez obie strony (w okresie czerwiec-listopad 2018 r.).

O zakwalifikowaniu placówki decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo w naborze będą miały te podmioty, które zadeklarują równocześnie chęć czynnego udziału w konkursie dotyczącym bezpieczeństwa ekonomicznego konsumenta na rynku.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Regulamin dotyczący konkursu jest dostępny na stronie internetowej KMP w Radomiu.

Mam nadzieję, że powyższa propozycja spotka się z Państwa aprobatą. W celu przystąpienia do  projektu proszę o wypełnienie załączonego formularza deklaracji oraz dostarczenie go do Wydziału Prewencji KMP w Radomiu, w formie faxu na nr 48/ 345 24 31, jako skan drogą e-mailową na adres: prewencja.kmpradom@ra.policja.gov.pl pocztą lub osobiście w siedzibie KMP w Radomiu przy ul. 11 Listopada 37/59.

Termin zgłoszeń upływa w dniu 25 maja 2018 roku.

W razie pytań zapraszam do kontaktu: sekretariat Wydziału Prewencji KMP w Radomiu tel. 48/ 345 36 89.

 

Z wyrazami szacunku,

 

mł. insp. Sławomir Rek

Komendant Miejski Policji w Radomiu

 

 

Do pobrania:

>> DEKLARACJA UCZESTNICTWA <<

Powrót na górę strony