Podsumowanie projektu - Bezpieczeństwo ekonomiczne - Policja Mazowiecka

Bezpieczeństwo ekonomiczne

Podsumowanie projektu

Data publikacji 30.12.2020

Zapraszamy do zapoznania się z osiągniętymi efektami realizacji projektu "Bezpieczeństwo ekonomiczne konsumenta na rynku"

Komenda Miejska Policji w Radomiu była koordynatorem merytorycznym projektu pn. „Bezpieczeństwo ekonomiczne konsumenta na rynku”, realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej, w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada 2018 roku.

Celem głównym projektu było zwiększenie bezpieczeństwa ekonomicznego konsumenta na rynku poprzez wzrost wiedzy i świadomości zagrożeń związanych z obrotem pieniędzmi (w tym pieniądzem elektronicznym) oraz uczestnictwem w transakcjach handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki ryzyka przestępstw internetowych.

Najważniejszymi spośród działań podjętych w ramach projektu były szkolenia i warsztaty o przedmiotowej tematyce, skierowane do  pracowników i funkcjonariuszy Policji garnizonu mazowieckiego (ponad 250 przeszkolonych osób), dyrekcji i kadry placówek oświatowo-wychowawczych z Radomia i powiatu radomskiego, a także najmłodszych uczestników rynku - dzieci i młodzieży tych placówek, oraz ich rodziców/opiekunów (łącznie ponad 1.000 osób).

Poszerzenie wiedzy i umiejętności dzieci i młodzieży w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa konsumenta, m.in. posługiwania się pieniądzem (w tym elektronicznym w przypadku młodzieży), zawierania transakcji handlowych (również on-line) i udostępniania danych (w szczególności danych osobowych mogących posłużyć przestępcom do wyłudzeń towarów i usług na rynku) pozwoliło zmniejszyć ryzyko tych osób jako podmiotów na rynku dóbr i usług konsumpcyjnych oraz na rynku finansowym. Projekt oddziaływał na dzieci i młodzież nie tylko w czasie jego trwania, lecz również pomógł kształtować ich świadomość i zachowania w dorosłym życiu.  

Jednym z działań projektu była organizacja konkursu edukacyjnego dla młodzieży „e-zakupy”, polegającego na przygotowaniu  koncepcji merytorycznej oraz wykonaniu pracy plastycznej w formie komiksu, propagującej bezpieczne zachowania konsumenckie, zwłaszcza podczas realizacji zakupów w Internecie. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów, którzy wykazali się nie tylko pracowitością i zaangażowaniem w przygotowanie prac, lecz również dużą wiedzą o potencjalnych zagrożeniach dla klientów w cyberprzestrzeni. Ta wiedza jest doskonale widoczna w rzeczowych i zróżnicowanych fabułach komiksów.

 

 

Opracowała: Eliza Sułkiewicz, Zespół Funduszy Pomocowych Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu,

Radom, dnia 27 listopada 2018 roku

Powrót na górę strony