Bezpieczeństwo Schengen

Szkolenie dotyczące ujawniania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych 27-30.09.2016r.

Data publikacji 18.10.2016

Szkolenie dotyczące ujawniania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych 27-30.09.2016r. W dniach 27-30.09.2016r w miejscowości Sękocin Stary odbyło się szkolenie zorganizowane w ramach projektu „Bezpieczeństwo gospodarcze strefy Schengen - walka z korupcją, doskonalenie wiedzy i działań Policji Mazowsza, dotyczące Śladów kryminalistycznych w aspekcie przestępstw korupcyjnych. Zorganizowane szkolenie było drugim z cyklu pięciu szkoleń poświęconych ujawnianiu i zabezpieczaniu śladów kryminalistycznych.

W szkoleniu wzięło udział trzydziestu pięciu uczestników, wśród których byli biegi Laboratorium Kryminalistycznego KWP zs. w Radomiu, Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz przedstawiciele wydziałów d/w z Korupcją, d/w z Cyberprzestępczością, d/w z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu oraz policjanci makroregionu radomskiego wykonujący czynności techniczno-kryminalistyczne.

Szkolenie podzielone zostało na dwie części: seminaryjną i warsztatową.

W części seminaryjnej wygłoszono wykłady, których tematem były zagadnienia takie jak

- „Daktyloskopowanie zwłok”,

- „Poprawność sporządzania materiału porównawczego w postaci kart daktyloskopijnych”,

- Prawidłowe sporządzanie postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego”,

- „Wykorzystanie materiałów operacyjnych w postępowaniu przygotowawczym na podstawie zakończonych spraw”

- „Otoskopia kryminalistyczna, cheiloskopia oraz badania śladów rękawiczek w aspekcie przestępstw korupcyjnych”,

- „Ustalenia teleinformatyczne/telekomunikacyjne w zwalczaniu przestępstw korupcyjnych zwiększające bezpieczeństwo strefy Schengen”,

- „Ujawnianie i odpowiedni dobór metod zabezpieczenia śladów traseologicznych”,

- „Kryminalistyczne aspekty fotografii skalowej w praktyce”.

Zaprezentowane tematy wzbudziły wśród uczestników duże zainteresowanie.

Zorganizowane w ramach szkolenia warsztaty pozwoliły uczestnikom na wymianę wiedzy
i doświadczenia w ujawnianiu śladów kryminalistycznych na różnego typu podłożach stanowiących niejednokrotnie integralne części przedmiotów pochodzących z przestępstw korupcyjnych. Zastosowane metody i techniki wizualizacji śladów daktyloskopijnych umożliwiły weryfikację
i wypracowanie takich rozwiązań, które umożliwią optymalizację stosowanych technik w kierunku ujawniania jak największej ilości śladów umożliwiających bezpośrednią identyfikację sprawców przestępstw.

 

Opr. nadkom. Aneta Najman - biegły z zakresu badań daktyloskopijnych LK KWP zs. w Radomiu

 

Szczegóły:

http://kwp.radom.pl/korupcja/aktualnosc,9,szkolenie-dotyczace-ujawniania-i-zabezpieczania-sladow-kryminalistycznych-27-30092016r

Powrót na górę strony