Bezpieczeństwo Schengen

Szkolenie dotyczące "Śladów kryminalistycznych w aspekcie przestępstw korupcyjnych", 11-14.10.2016r Wola Ducka

Data publikacji 26.10.2016

Szkolenie dotyczące "Śladów kryminalistycznych w aspekcie przestępstw korupcyjnych", 11-14.10.2016r Wola Ducka W dniach 11-14.10.2016r w miejscowości Wola Ducka odbyło się szkolenie zorganizowane w ramach projektu „Bezpieczeństwo gospodarcze strefy Schengen - walka z korupcją, doskonalenie wiedzy i działań Policji Mazowsza, dotyczące Śladów kryminalistycznych w aspekcie przestępstw korupcyjnych.

W szkoleniu uczestniczyli policjanci wykonujący w swojej pracy czynności techniczno-kryminalistyczne makroregionu siedleckiego garnizonu mazowieckiego, biegli Laboratorium Kryminalistycznego KWP z s. w Radomiu, przedstawiciel Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Zastępca Naczelnika Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Łodzi, oraz swoją obecnością zaszczyciła uczestników Pani Barbara Piwnik była Minister Sprawiedliwości, Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie.

Szkolenie podzielone zostało na dwie części: seminaryjną i warsztatową.

W części seminaryjnej wygłoszono wykłady, których tematem były zagadnienia takie jak

- „Ślady osmologiczne, metody ujawniania, zabezpieczenia technicznego i procesowego oraz możliwości badawcze LK”,

- „Przeszukania realizowane w krajowym AFIS i systemach AFIS państw członkowskich Unii Europejskiej”,

- „Daktyloskopowanie zwłok”,

- „Ślady biologiczne”,

- „Ślady kryminalistyczne - błędy formalne w postępowaniu sądowym”

- „Pułapki kryminalistyczne - możliwości wykorzystania chemicznych środków znakujących w zwalczaniu przestępczości korupcyjnej”,

- „Ujawnianie i odpowiedni dobór metod zabezpieczania śladów traseologicznych”

- „Kryminalistyczne aspekty fotografii skalowej w praktyce”

Zorganizowane w ramach szkolenia warsztaty pozwoliły uczestnikom na wymianę wiedzy
i doświadczenia w ujawnianiu śladów kryminalistycznych na różnego typu podłożach stanowiących niejednokrotnie integralne części przedmiotów pochodzących z przestępstw korupcyjnych. Zastosowane metody i techniki wizualizacji śladów daktyloskopijnych umożliwiły weryfikację i wypracowanie takich rozwiązań, które umożliwią optymalizację stosowanych technik w kierunku ujawniania jak największej ilości śladów umożliwiających bezpośrednią identyfikację sprawców przestępstw.

Zorganizowane szkolenie było trzecim z cyklu pięciu szkoleń poświęconych ujawnianiu
i zabezpieczaniu śladów kryminalistycznych w aspekcie przestępstw korupcyjnych.

 

nadkom. Aneta Najman - biegły z zakresu badań daktyloskopijnych, ekspert LK KWP z s. w Radomiu

 

Szczegóły:

http://kwp.radom.pl/korupcja/aktualnosc,10,szkolenie-dotyczace-sladow-kryminalistycznych-w-aspekcie-przestepstw-korupcyjnych-11-14102016r-wola-ducka-

Powrót na górę strony