Bezpieczeństwo Schengen

Seminarium dot. "Śladów kryminalistycznych w aspekcie przestępstw korupcyjnych"

Data publikacji 03.11.2016

Seminarium dot. "Śladów kryminalistycznych w aspekcie przestępstw korupcyjnych" W dniach 25-28.10.2016r w miejscowości Słupno odbyło się szkolenie zorganizowane w ramach projektu „Bezpieczeństwo gospodarcze strefy Schengen - walka z korupcją, doskonalenie wiedzy i działań Policji Mazowsza”, dotyczące Śladów kryminalistycznych w aspekcie przestępstw korupcyjnych.

W szkoleniu uczestniczyli policjanci wykonujący w swojej pracy czynności techniczno-kryminalistyczne makroregionu płockiego i ciechanowskiego garnizonu mazowieckiego, biegli Laboratorium Kryminalistycznego KWP zs. w Radomiu, przedstawiciele Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, przedstawiciele Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej, oraz gość z Wielkiej Brytanii Pan Jeremy Smith.

Szkolenie podzielone zostało na dwie części: seminaryjną i warsztatową.

W części seminaryjnej wygłoszono wykłady, których tematem były zagadnienia takie jak

- „Daktyloskopowanie zwłok”,

- „Wybrane zagadnienia realizacji czynności oględzinowych przy zwalczaniu przestępstw towarzyszącym przestępstwom korupcyjnym”

- „Pułapki kryminalistyczne - możliwości wykorzystania chemicznych środków znakujących w zwalczaniu przestępczości korupcyjnej”,

- „Ujawnianie i odpowiedni dobór metod zabezpieczania śladów traseologicznych”

- „Zasady pobierania materiału porównawczego z zakresu klasycznych badań pisma ręcznego”

Zorganizowane w ramach szkolenia warsztaty pozwoliły uczestnikom na wymianę wiedzy
i doświadczenia w ujawnianiu śladów kryminalistycznych na różnego typu podłożach stanowiących niejednokrotnie integralne części przedmiotów pochodzących z przestępstw korupcyjnych. Zastosowane metody i techniki wizualizacji śladów daktyloskopijnych umożliwiły weryfikację i wypracowanie takich rozwiązań, które umożliwią optymalizację stosowanych technik w kierunku ujawniania jak największej ilości śladów umożliwiających bezpośrednią identyfikację sprawców przestępstw.

Zorganizowane szkolenie było czwartym z cyklu pięciu szkoleń poświęconych ujawnianiu
i zabezpieczaniu śladów kryminalistycznych w aspekcie przestępstw korupcyjnych.

 

nadkom. Aneta Najman - biegły z zakresu badań daktyloskopijnych, ekspert LK KWP zs. w Radomiu

 

Szczegóły:

http://kwp.radom.pl/korupcja/aktualnosc,11,seminarium-dot-sladow-kryminalistycznych-w-aspekcie-przestepstw-korupcyjnych

Powrót na górę strony