Bezpieczeństwo Schengen

Seminarium pn. „Sposobów prawidłowego gromadzenia i wykorzystywania dowodów (...)"

Data publikacji 15.11.2016

Seminarium pn. „Sposobów prawidłowego gromadzenia i wykorzystywania dowodów (...)" W dniach 07-10.11.2016r. w Korona Hotel w miejscowości Kruki koło Ostrołęki odbyło się ostatnie seminarium przeznaczone przede wszystkim dla funkcjonariuszy dochodzeniowo – śledczych, dotyczące „Sposobów prawidłowego gromadzenia i wykorzystywania dowodów w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych, a w szczególności na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej na terenie garnizonu mazowieckiego ” zorganizowane w ramach projektu „Bezpieczeństwo gospodarcze strefy Schengen – walka z korupcją, doskonalenie wiedzy i działań Policji Mazowsza”.

Szkolenie zrealizowane zostało w ramach norweskiego mechanizmu finansowego. Całość projektu realizowana przez Wydział Dochodzeniowo-Śledczy KWP z/s w Radomiu składała się z czterech paneli. Pierwszy z nich przeznaczony był dla funkcjonariuszy z jednostek i komórek współpracujących z Prokuraturą Okręgową w Radomiu oraz prokuraturami rejonowymi. Kolejne odpowiednio dla policjantów wykonujących czynności nadzorowane przez Prokuratury Okręgowe w Płocku i Siedlcach oraz ich podległe prokuratury.

W listopadowym szkoleniu wzięli udział przedstawiciele Wydziału dw. z Korupcją oraz Wydziału do Spraw Odzyskiwania Mienia Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji i Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Komendę Wojewódzką Policji z/s w Radomiu reprezentowali przedstawiciele Wydziałów: dw. z Korupcją, dw. z Przestępczością Gospodarczą, dw. z Cyberprzestępczością, dw. z Przestępczością Narkotykową, Kryminalnego, Kontroli, Wywiadu Kryminalnego oraz Laboratorium Kryminalistycznego. Ponadto w seminarium wzięli udział funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim, Ostrowi Mazowieckiej, Przasnyszu, Pułtusku i Wyszkowie.

W imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Tomasza Michułki seminarium otworzył Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu mł. insp. Robert Zaręba. Przywitał uczestników szkolenia, przedstawił ideę przyświecającą projektowi oraz wyraził nadzieję, że prezentowane informacje pozwolą na poszerzenie wiedzy i umiejętności uczestników, co z kolei przełoży się na jakość prowadzonych postępowań, w tym również korupcyjnych. Następnie głos zabrał podkom. Robert Kupidura ekspert Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego KWP zs. w Radomiu, prezentując m.in. zakres i harmonogram seminarium.

W trakcie trwania szkolenia funkcjonariusze Wydziału dw z Korupcją Biura Kryminalnego KGP przybliżyli zagadnienie wykorzystania materiałów niejawnych dla wykrycia i udowodnienia przestępstw oraz nowe rozwiązania prawne w aspekcie ułatwień i utrudnień w realizacji procesu wykrywczego.

W dalszej kolejności głos zabierali przedstawiciele:

-Wydziału do Spraw Odzyskiwania Mienia Biura Kryminalnego KGP przedstawiając temat Praktyczne aspekty ustalania majątku podejrzanych, a w szczególności podejrzanych o korupcję,

-Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji wskazując sposoby wykorzystania baz danych DNA,

-Wydziału dw. z Cyberprzestępczością KWP zs. w Radomiu omawiając zakres i sposoby ustaleń teleinformatycznych,

-Wydziału dw. z Korupcją KWP zs. w Radomiu przedstawiając instytucje międzynarodowe zajmujące się zwalczaniem przestępstw o charakterze korupcyjnym,

-Wydziału Wywiadu Kryminalnego KWP zs. w Radomiu omawiając informacje jakie można uzyskać przy wykorzystaniu Krajowego Systemu Informacyjnego Policji,

-Laboratorium Kryminalistycznego KWP z/s w Radomiu prezentując zasady związane z uzyskiwaniem materiału porównawczego w postaci kart daktyloskopijnych.

Ponadto w seminarium udział wzięli Naczelnik Wydziału I Śledczego Prokurator z Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Rafał Kaczyński i Kierownik Działu Śledczego Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce Dorota Korzep - Czekalska. Poruszyli oni tematy dotyczące zmian w regulaminie wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, praktycznego stosowania przepisu art. 168b Kodeksu Postępowania Karnego oraz stosowania tymczasowego aresztowania w świetle nowych uregulowań prawnych.

Po przedstawionych wystąpieniach prowadzone były dyskusje, w trakcie której prelegentom zadawano pytania związane z ich tematami.

Seminarium zakończył Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP z/s w Radomiu mł. insp. Robert Zaręba który je podsumował, podziękował uczestnikom za aktywny udział oraz wręczył certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu.

 

Szczegóły:

http://kwp.radom.pl/korupcja/aktualnosc,19,seminarium-pn-

Powrót na górę strony