Bezpieczeństwo Schengen

Sprawozdanie z seminarium 15-18.11.2016 w Krukach

Data publikacji 30.11.2016

Sprawozdanie z seminarium 15-18.11.2016 w Krukach W dniach 15-18.11.2016r w miejscowości Kruki odbyło się szkolenie zorganizowane w ramach projektu „Bezpieczeństwo gospodarcze strefy Schengen - walka z korupcją, doskonalenie wiedzy i działań Policji Mazowsza”, dotyczące Śladów kryminalistycznych w aspekcie przestępstw korupcyjnych.

W szkoleniu uczestniczyli policjanci wykonujący w swojej pracy czynności techniczno-kryminalistyczne makroregionu ostrołęckiego i mazowieckiego garnizonu mazowieckiego, biegli Laboratorium Kryminalistycznego KWP z s. w Radomiu, przedstawiciele Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej, przedstawiciele Wydziałów: Dochodzeniowo Śledczego i Korupcji KWP z s. w Radomiu.

Szkolenie podzielone zostało na dwie części: seminaryjną i warsztatową.

W części seminaryjnej wygłoszono wykłady, których tematem były zagadnienia takie jak

- „Sprawy korupcyjne realizowane przez Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej – studium przypadków”,

- „Ujawnianie i odpowiedni dobór metod zabezpieczenia śladów traseologicznych”,

- „Poprawne wykonywanie materiału porównawczego w postaci kart daktyloskopijnych, postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego”,

- „Pułapki kryminalistyczne - możliwości wykorzystania chemicznych środków znakujących w zwalczaniu przestępczości korupcyjnej”,

- „Wybrane zagadnienia realizacji czynności oględzinowych przy zwalczaniu przestępstw korupcyjnych ”,

- „Podsumowanie i omówienie projektu realizowanego przez Wydział dw. Z Korupcją KWP zs. w Radomiu”

Zorganizowane w ramach szkolenia wykłady i warsztaty pozwoliły uczestnikom na wymianę wiedzy i doświadczenia w ujawnianiu śladów kryminalistycznych na różnego typu podłożach stanowiących niejednokrotnie integralne części przedmiotów pochodzących z przestępstw korupcyjnych. Zastosowane metody i techniki wizualizacji śladów daktyloskopijnych, traseologicznych umożliwiły weryfikację i wypracowanie takich rozwiązań, które umożliwią optymalizację stosowanych technik w kierunku ujawniania jak największej ilości śladów umożliwiających bezpośrednią identyfikację sprawców przestępstw.

Zorganizowane szkolenie było piątym z cyklu pięciu szkoleń poświęconych ujawnianiu
i zabezpieczaniu śladów kryminalistycznych w aspekcie przestępstw korupcyjnych.

 

nadkom. Aneta Najman - biegły z zakresu badań daktyloskopijnych, ekspert LK KWP zs. w Radomiu

 

Szczegóły:

http://kwp.radom.pl/korupcja/aktualnosc,13,sprawozdanie-z-seminarium-15-18112016-w-krukach

Powrót na górę strony