Bezpieczeństwo Schengen

Szkolenie antykorupcyjne z elementami etyki

Data publikacji 20.01.2017

Szkolenie pt. „Antykorupcja z elementami etyki oraz warsztaty asertywności, radzenia sobie pod presją czasu” w ramach projektu „Bezpieczeństwo gospodarcze strefy Schengen – doskonalenie wiedzy i działań Policji Mazowsza” miało miejsce w dniach 12-14.12.2016 roku w ośrodku rekreacyjno–konferencyjnym Ranczo pod Bocianem i zostało przeprowadzone przez firmę AVENHANSEN.

Spotkanie w sposób szczególny dedykowane było osobom (funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym KWP z siedzibą w Radomiu) zaangażowanym w realizację projektu współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Celem szkolenia było przekazanie informacji na temat prawnych i instytucjonalnych instrumentów walki z korupcją, wiedzy na temat przepisów antykorupcyjnych oraz metod przeciwdziałania korupcji oraz etyki wydatkowania środków publicznych. Ponadto szkolenie zawierało  panel dotyczący  psychologii korupcji - warsztaty asertywności, radzenia sobie ze stresem oraz działania pod presją czasu czy innych czynników.
Pierwszy dzień szkolenia został przeprowadzony przez trenera firmy AVENHANSEN – Panią Iwonę Sługocką, która w sposób merytoryczny, a zarazem klarowny  wprowadziła uczestników w psychologiczne uwarunkowania zjawisk korupcyjnych, w pojęcia związane ze zjawiskiem korupcji, identyfikację ryzyk korupcyjnych i zjawiska korupcji w urzędzie, jak również sposoby postępowania i związaną z tym odpowiedzialność. Pozwoliło to na primo usystematyzowanie wiedzy na temat przeciwdziałania korupcji w sektorze publicznym, secundo na wypracowanie narzędzi użytecznych do diagnozowania ryzyka korupcyjnego i tertio na wypracowanie postaw zgodnych z etyką zawodową. Natomiast drugiego dnia szkolenia Pan Krzysztof Sobieraj przeprowadził trening radzenia sobie ze stresem oraz asertywny sposób komunikacji i rozwiązywania konfliktów. Z uwagi na fakt, iż wśród technik aktywizujących uczestników pojawiły się m.in. dyskusje, studium przypadku, ćwiczenia grupowe, kwestionariusze i testy zachowań, odgrywanie scenek,  gry symulacyjne oraz burze mózgów
- całodniowe szkolenie było niezwykle interesujące i kreatywne.

Należy dodać, iż powyższe szkolenie zostało zorganizowane dzięki wygospodarowaniu dodatkowych środków  w ramach projektu „Bezpieczeństwo gospodarcze strefy Schengen – doskonalenie wiedzy i działań Policji Mazowsza”  za zgodą Operatora Programu – Współpraca
w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014- Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Łącznie zostało przeszkolonych 30 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych z garnizonu mazowieckiego.


Oprac. Bernadetta Szaran – specjalista Zespołu Funduszy Pomcowych

 

Szczegóły:

http://kwp.radom.pl/korupcja/aktualnosc,17,szkilenie-antykorupcyjne---12-14122016-przybki

Powrót na górę strony