Cyberprzestępczość

Seminarium szkoleniowe „CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ A BEZPIECZEŃSTWO W SIECI”

Data publikacji 26.04.2019

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu zorganizowała w dniach 1-4 kwietnia 2019 roku w Poroninie seminarium szkoleniowe w ramach projektu pn. „Cyberprzestępczość a bezpieczeństwo w sieci”.

W seminarium wzięło udział 66 funkcjonariuszy i pracowników Policji (reprezentujących Komendę Wojewódzką Policji zs. w Radomiu, 4 komendy miejskie oraz 24 komendy powiatowe garnizonu mazowieckiego oraz KWP w Krakowie, Lublinie, Olsztynie i Białymstoku).

Celem seminarium szkoleniowego była aktualizacja wiedzy i doskonalenie umiejętności funkcjonariuszy Policji w zakresie przede wszystkim zagadnień związanych z bankowością elektroniczną, oszustwami kredytowymi w Internecie, oszustwami przy zakupie towarów w sieci (w tym na portalach aukcyjnych), przestępczością bankomatową oraz naruszeniem znaków towarowych.

Wiedza pozyskana przez funkcjonariuszy garnizonu mazowieckiego podczas seminarium będzie multiplikowana w systemie kaskadowym wśród policjantów na co dzień zajmujących się zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości gospodarczej w cyberprzestrzeni (ok. 200 osób).

Seminarium szkoleniowe organizowane zostało w ramach projektu pn. „Cyberprzestępczość a bezpieczeństwo w sieci”, dofinansowanego ze środków Fundacji PKO Bank Polski.

Organizatorem seminarium z ramienia KWP zs. w Radomiu był Wydział dw. z Cyberprzestępczością. Partnerem w projekcie jest Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie.

 

 

Powrót na górę strony