Cyberprzestępczość

Druga edycja seminarium szkoleniowego „CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ A BEZPIECZEŃSTWO W SIECI”

Data publikacji 10.11.2020

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu zorganizowała w dniach 20-23 września 2020 roku seminarium szkoleniowe w ramach projektu pn. „Cyberprzestępczość a bezpieczeństwo w sieci”. Seminarium miało miejsce w Poroninie i było realizowane już po raz drugi.

W seminarium wzięło udział 66 funkcjonariuszy i pracowników Policji (reprezentujących Komendę Wojewódzką Policji zs. w Radomiu, 4 komendy miejskie oraz 24 komendy powiatowe garnizonu mazowieckiego oraz KWP w Krakowie, Rzeszowie, Olsztynie i Białymstoku).

Wśród prelegentów byli przedstawiciele m.in. kancelarii i biur prawnych (Barszczyński IP-Law, Siekierzyński Kochlewski, Kulikowska & Kulikowski, Hasik Rheims i Partnerzy), wiodących marek produktowych (MGA Entertainment Inc., Schaeffler Polska, NIKE, Adidas), podmiotów działających w interesie bezpieczeństwa klientów na rynku (Stowarzyszenie Sygnał), biegły sądowy i in. Część prelegentów prowadziła wykłady w formule on-line.

Celem seminarium szkoleniowego była aktualizacja wiedzy i doskonalenie umiejętności funkcjonariuszy Policji w zakresie przede wszystkim zagadnień związanych z bankowością elektroniczną, oszustwami kredytowymi w Internecie, oszustwami przy zakupie towarów w sieci (w tym na portalach aukcyjnych), przestępczością bankomatową oraz naruszeniem znaków towarowych.

Wiedza pozyskana przez funkcjonariuszy garnizonu mazowieckiego podczas seminarium została multiplikowana w systemie kaskadowym wśród policjantów na co dzień zajmujących się zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości gospodarczej w cyberprzestrzeni (ok. 200 osób).

Seminarium szkoleniowe organizowane zostało w ramach projektu pn. „Cyberprzestępczość a bezpieczeństwo w sieci”, dofinansowanego ze środków Fundacji PKO Bank Polski.

Organizatorem seminarium z ramienia KWP zs. w Radomiu był Wydział dw. z Cyberprzestępczością. Partnerem w projekcie jest Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie.

Opracowanie: Eliza Sułkiewicz, Zespół Funduszy Pomocowych KWP zs. w Radomiu.

Powrót na górę strony