Cyberprzestępczość

ROZPOCZĘTO REALIZACJĘ PROJEKTU PN. CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ A BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

Data publikacji 15.04.2019

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu rozpoczęła realizację projektu pn. „Cyberprzestępczość a bezpieczeństwo w sieci”.

Celem głównym projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa konsumentów w sieci poprzez doskonalenie działań Policji w walce z przestępczością elektroniczną.

Realizacja działań w projekcie przyczyni się do wzrostu wiedzy i umiejętności funkcjonariuszy Policji w zakresie nowych trendów przestępczości internetowo-bankowej oraz bankomatowej oraz spowoduje usprawnienie systemu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej w cyberprzestrzeni.

Projekt umożliwi również doskonalenie form współpracy pomiędzy organami ścigania, instytucjami bankowymi i podmiotami rynkowymi oraz wymianę najlepszych praktyk i doświadczeń w przedmiotowym zakresie.

Partnerem w projekcie jest Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie.

Projekt jest realizowany w terminie od 15 lutego do 15 maja 2019 roku.

 

Powrót na górę strony