Policyjna Akademia BK

Policyjna Akademia Bezpiecznego Konsumenta

Data publikacji 22.12.2020

Warsztaty dla ponad 2.500 uczniów szkół podstawowych i średnich, dwa konkursy propagujące szeroko rozumiane bezpieczeństwo ekonomiczne konsumentów, materiały multimedialne dla nauczycieli... to najważniejsze działania nowego projektu realizowanego przez Wydział Prewencji KWP z siedzibą w Radomiu!

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa ekonomicznego konsumentów poprzez wzrost wiedzy i świadomości zagrożeń związanych z obrotem pieniędzmi (w tym pieniądzem elektronicznym) oraz uczestnictwem w transakcjach handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki ryzyka przestępstw internetowych.

Cel główny zostanie osiągnięty przez: organizację seminarium dla funkcjonariuszy Policji - multiplikatorów wiedzy w szkołach, realizację warsztatów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i średnich, przeprowadzenie dwóch konkursów wśród uczniów, a także opracowanie i dystrybucję materiałów edukacyjnych.

Realizatorem merytorycznym projektu jest Wydział Prewencji KWP z siedzibą w Radomiu.

Okres realizacji projektu: 01.09.2020 - 28.02.2021 r.

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony