Strzał w dziesiątkę

Projekt „Strzał w dziesiątkę" w ramach dofinansowania z programu Erasmus+

Data publikacji 20.08.2019

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu podpisała umowę na realizację projektu „Strzał w dziesiątkę – przygotowanie treningów strzeleckich funkcjonariuszy policji” w ramach dofinansowania z programu Erasmus+.

Przedsięwzięcie skierowane jest do policjantów i pracowników cywilnych garnizonu mazowieckiego, którzy poza wykonywanymi obowiązkami służbowymi są instruktorami strzelectwa policyjnego oraz taktyki i technik interwencji i zajmują się doskonaleniem zawodowym Mazowieckiej Policji.

Głównym celem projektu jest podniesienie kluczowych kompetencji i umiejętności w obszarze doskonalenia zawodowego, poznanie innowacyjnych praktyk w tym zakresie, a także poznanie nowych metod przeprowadzania treningów i nauczania innych, poprzez wzięcie udziału w wizytach typu job shadowing u zagranicznych partnerów.

Partnerami w projekcie jest Estońska Policja i Straż Graniczna oraz Łotewska Policja wraz ze Szkołą Policji w Rydze.

Podczas zagranicznych wizyt uczestnicy będą brać udział w treningach ze strzelectwa policyjnego oraz taktyki i technik interwencji, poznają stosowane przez zagranicznych kolegów formy i metody pracy trenerskiej oraz sposoby planowania, organizowania i kontroli procesu szkoleń funkcjonariuszy.

Realizacja projektu rozpocznie się z dniem 01 września 2019 r. i potrwa przez 15 miesięcy do 30.11.2020 roku. W wizytach weźmie udział 28 osób.

O szczegółach rekrutacji do projektu będziemy Państwa informować już wkrótce.

 

Katarzyna Stankowska - Zespół Funduszy Pomocowych KWP zs. w Radomiu

Powrót na górę strony