Strzał w dziesiątkę

Zakończenie rekrutacji do projektu "Strzał w dziesiątkę - przygotowanie treningów strzeleckich funkcjonariuszy policji"

Data publikacji 16.03.2020

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu zakończyła proces rekrutacji do projektu „Strzał w dziesiątkę – przygotowanie treningów strzeleckich funkcjonariuszy policji” w ramach dofinansowania z programu Erasmus+.

Przedsięwzięcie skierowane jest do policjantów i pracowników cywilnych garnizonu mazowieckiego, którzy poza wykonywanymi obowiązkami służbowymi są instruktorami strzelectwa policyjnego oraz taktyki i technik interwencji i zajmują się doskonaleniem zawodowym Mazowieckiej Policji.

Partnerami w projekcie jest Estońska Policja i Straż Graniczna oraz Łotewska Policja wraz ze Szkołą Policji w Rydze.

Rekrutacja do projektu prowadzona była od dnia 7 stycznia 2020 r. i zakończyła się z dniem 31 stycznia 2020 r. Z osób, które zgłosiły chęć przystąpienia do projektu, Komisja rekrutacyjna na podstawie kryteriów określonych w formularzu zgłoszeniowym wyłoniła 28 uczestników, którzy wezmą udział
w czterech zagranicznych wizytach. Wszystkie osoby, które terminowo dostarczyły formularze zgłoszeniowe otrzymały drogą elektroniczną informację o wynikach rekrutacji.

W związku z sytuacją kryzysową spowodowaną pandemią koronawirusa COVID-19 pierwszy wyjazd

do Estonii, który planowany był w kwietniu został przełożony na miesiąc październik. W tej chwili trwają również rozmowy z łotewskim partnerem w sprawie wyjazdów planowanych w maju i w czerwcu.

Głównym celem projektu jest podniesienie kluczowych kompetencji i umiejętności w obszarze doskonalenia zawodowego, poznanie innowacyjnych praktyk w tym zakresie, a także poznanie nowych metod przeprowadzania treningów i nauczania innych, poprzez wzięcie udziału w wizytach typu job shadowing u zagranicznych partnerów.

Podczas zagranicznych wizyt uczestnicy będą brać udział w treningach ze strzelectwa policyjnego oraz taktyki i technik interwencji, poznają stosowane przez zagranicznych kolegów formy i metody pracy trenerskiej oraz sposoby planowania, organizowania i kontroli procesu szkoleń funkcjonariuszy.

 

Katarzyna Stankowska - Zespół Funduszy Pomocowych KWP zs. w Radomiu

Powrót na górę strony