Strzał w dziesiątkę

Pierwsza wizyta w Państwowej Szkole Policji w Rydze

Data publikacji 03.09.2021

Pierwsza wizyta job shadowing w ramach projektu „Strzał w dziesiątkę – przygotowania treningów strzeleckich funkcjonariuszy policji” odbyła się w dniach 23-27 sierpnia 2021 r. Grupa siedmiu funkcjonariuszy z garnizonu mazowieckiego została miło przyjęta u łotewskiego Partnera oraz odbyła szereg spotkań i zajęć związanych z tematyką strzelania policyjnego oraz taktyki i techniki interwencji.

Przywitania uczestników dokonali przedstawiciele Państwowej Szkoły Policji w Rydze przedstawiając część swoich współpracowników oraz zapoznając mazowieckich policjantów z zakresem i sposobem działania instytucji. Pobyt funkcjonariuszy skoncentrowany był na poznaniu sposobu organizacji zajęć strzeleckich, poznaniu zasad bezpieczeństwa, posiadanego sprzętu, metodyki szkoleń oraz przygotowania funkcjonariuszy do realizacji zajęć.  Nasi policjanci mieli możliwość  skorzystania z zaplecza strzeleckiego szkoły - Strzelnicy plenerowej 19 Batalionu Bojowego Ryskiej Brygady Gwardii Narodowej.  Zajęcia poprowadził instruktor łotewskich kadetów - Valera Kricins pod którego okiem uczestnicy brali udział w zajęciach obejmujących m.in.: podstawy strzelectwa, reakcję na pierwszy kontakt, strzelanie z różnych pozycji, kontakt bojowy na bliskich odległościach, wykorzystanie przesłony czy bezpieczeństwo szkolenia strzeleckiego.

Policjanci poznali również kolejny obiekt służący łotewskiej policji do doskonalenia umiejętności strzeleckich – multimedialną strzelnicę interaktywną. Zajęcia poprowadził jeden z czołowych mistrzów Łotwy w strzelectwie policyjnym, biorący udział w międzynarodowych zawodach ze strzelania IPSC, który na co dzień pełni służbę w łotewskiej policji. Uczestnicy pod jego okiem wzięli udział w ćwiczeniach z dynamicznego strzelania do celów interaktywnych, modelowaniu różnych sytuacji taktycznych oraz poznali stosowanie u Partnera metody przygotowania psychologicznego do strzelania.

Nie zabrakło też elementu szkolenia antyterrorystów. Nasza delegacja odwiedziła Zespół Szybkiego Reagowania, gdzie przedstawiono im strukturę jednostki, metodykę pracy, zaplecze techniczno-taktyczne oraz strzelnicę. Funkcjonariusze wzięli udział w warsztatach szkoleniowych, mieli możliwość poszerzyć wiedzę na temat prowadzenia szkoleń strzeleckich, bycia dobrym trenerem, a także poznać stosowaną metodykę prowadzenia zajęć ze strzelectwa policyjnego i taktyki i techniki interwencji. Mieli  także okazję obserwować łotewskich antyterrorystów podczas ćwiczeń zdobywania budynku i przeszukiwania pomieszczeń.

Odczucia uczestników po wizycie mobilnościowej w Łotwie są bardzo pozytywne. Wyjazd był dla nich cennym doświadczeniem zawodowym i kulturowym. Są zadowoleni z możliwości nabycia nowych doświadczeń, obserwacji pracy trenerskiej i metodyki szkoleń oraz nawiązania nowych, międzynarodowych kontaktów. Otwarci na zdobywanie nowych doświadczeń bardzo chętnie zgłoszą się do kolejnych, nowych przedsięwzięć, jeśli tylko będzie możliwość ich realizacji.

Państwowa Szkoła Policji w Rydze jest jedyną szkołą policyjną na Łotwie. Misją instytucji jest rozszerzenie możliwości kształcenia pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz rozwój badań w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. Corocznie szkołę kończy około 220 policjantów o różnych kwalifikacjach. Szkoła realizuje około 111 nieformalnych programów kształcenia dorosłych i programów rozwoju zawodowego od 8 do 640 godzin.

Projekt „Strzał w dziesiątkę - przygotowania treningów strzeleckich funkcjonariuszy policji” powstał z myślą o policjantach i pracownikach Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, którzy w ramach obowiązków służbowych zajmują się tematyką wyszkolenia ze strzelania policyjnego, taktyki i techniki interwencji oraz metodyką i sposobem przeprowadzania szkoleń. Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie kluczowych kompetencji i umiejętności w obszarze doskonalenia zawodowego, poznanie innowacyjnych praktyk w tym zakresie, a także poznanie nowych metod przeprowadzania treningów i nauczania innych, poprzez udział w wizytach typu job shadowing u zagranicznych partnerów. Projekt jest finansowany ze środków UE w ramach programu Erasmus+.

Katarzyna Stankowska - Zespół Funduszy Pomocowych

 • uczestnicy wyjazdu_1
  uczestnicy wyjazdu_1
 • uczestnicy wyjazdu_2
  uczestnicy wyjazdu_2
 • uczestnicy wyjazdu_3
  uczestnicy wyjazdu_3
 • uczestnicy wyjazdu_4
  uczestnicy wyjazdu_4
 • uczestnicy wyjazdu_5
  uczestnicy wyjazdu_5
Powrót na górę strony