Strzał w dziesiątkę

Druga wizyta job shadowing w ramach projektu „Strzał w dziesiątkę – przygotowania treningów strzeleckich funkcjonariuszy Policji”

Data publikacji 05.10.2021

Druga i tym samym ostatnia wizyta job shadowing w Rydze odbyła się w dniach 13-17 września 2021 r. Sześciu policjantów i jeden pracownik cywilny z garnizonu mazowieckiego w ramach projektu „Strzał w dziesiątkę – przygotowania treningów strzeleckich funkcjonariuszy Policji” miało okazję przyjrzeć się treningom strzeleckim i taktycznym u łotewskiego partnera.

 

Uczestnicy zostali przywitani przez przedstawicieli Państwowej Szkoły Policji w Rydze i zaznajomieni ze strukturą instytucji, jej głównymi założeniami oraz ścieżką edukacyjną policyjnych adeptów. Szkoła od września pracuje w trybie stacjonarnym, więc na jej terenie można było obserwować kadetów, którzy do niej uczęszczają.

Pobyt na Łotwie, zgodnie z ideą projektu skoncentrowany był na poznaniu zasad, metod i sposobów wyszkolenia w zakresie strzelania oraz techniki i taktyk interwencji. Uczestnicy pod okiem łotewskich instruktorów i wykładowców brali udział w prowadzonych przez nich zajęciach i instruktażach. Zajęcia miały miejsce na czterech rodzajach strzelnic, jakie do dyspozycji ma szkoła i Łotewska Policja.

Na plenerowej strzelnicy nasza delegacja miała możliwość doskonalić m.in. prawidłowe trzymanie broni, zachowanie właściwej postawy strzeleckiej, postępowanie z bronią oraz obserwować sam sposób prowadzenia zajęć szkoleniowych. Mieli także okazję wymienić się doświadczeniami i podyskutować z instruktorem Valerą Kricins na temat różnic w zakresie metodyki szkoleniowej w Polsce i Łotwie oraz zasad bezpieczeństwa podczas zajęć strzeleckich.

Ciekawym aspektem wizyty były zajęcia na multimedialnej strzelnicy interaktywnej. Na podstawie sytuacyjnych scenek video uczestnicy mieli możliwość doskonalenia umiejętności szybkiego reagowania na zagrożenie, strzelania interaktywnego do napastnika czy stosowania technik strzeleckich. Brali także udział w strzelaniu dynamicznym do interaktywnych celów czy strzelaniu z postaw nietypowych i wymuszonych. Dodatkowo mieli możliwość wzięcia udziału w szkoleniu ze strzelania sytuacyjnego.

Nie zabrakło także zajęć z budowania podstaw treningu strzeleckiego. Instruktor Artur Bratuškins podczas zajęć zaprezentował uczestnikom m.in. prawidłowe trzymanie broni, przyjmowanie podstaw strzeleckich, zgrywanie przyrządów celowniczych, ściąganie języka spustowego czy łączenia tych wszystkich czynności z oddychaniem. Podczas szkolenia instruktor dużą uwagę skupił także na kwestii radzenia sobie ze stresem w sytuacjach bojowych, co  łotewskim treningu strzeleckim jest bardzo ważną kwestią.

Uczestnicy po udziale w mobilności mają same pozytywne odczucia. Pobyt na Łotwie był dla nich cennym doświadczeniem oraz ich zdaniem: „dał niepowtarzalną okazję do wymiany doświadczeń”, i „umożliwił porównanie sposobów szkolenia w państwach partnerskich”. Pozytywnie naszą delegację odebrali przedstawiciele Państwowej Szkoły Policji w Łotwie, którym bardzo podobała się koncepcja projektu oraz idea wymiany doświadczeń poprzez wspólny udział w zajęciach strzeleckich i taktycznych. Mają oni nadzieję na dalszą współpracę z Mazowiecką Policją, a w przyszłości chcą napisać swój projekt, aby móc przyjechać do Polski i wziąć udział w wizytach mobilnościowych w naszym garnizonie.

Projekt „Strzał w dziesiątkę – przygotowania treningów strzeleckich funkcjonariuszy Policji” zrodził się z potrzeby dbałości o system kształcenia w Policji, jaka została zidentyfikowana podczas badania ankietowego przeprowadzonego w garnizonie wśród zatrudnionych policjantów i pracowników cywilnych. Udział w zaplanowanych działaniach umożliwił Mazowieckiej Policji program Erasmus+, dzięki któremu zostały sfinansowane wizyty job shadowing u zagranicznego partnera.

Głównym celem tego przedsięwzięcia było podniesienie kluczowych kompetencji i umiejętności w obszarze doskonalenia zawodowego, poznanie innowacyjnych praktyk w tym zakresie, a także poznanie nowych metod przeprowadzania treningów i nauczania innych poprzez udział w wizytach polegających na obserwacji pracy zagranicznych partnerów. Niestety pandemia spowodowania wirusem Covid-19 uniemożliwiła nam zorganizowanie dwóch kolejnych wizyt u partnera, którym była Estońska Policja i Straż Graniczna. Cieszymy się jednak, że udało się zdobyć cenne doświadczenia zarówno zawodowe, jak i kulturowe z Państwową Szkołą Policji w Łotwie. Ze swojej strony mamy nadzieję na dalszą współpracę międzyinstytucjonalną oraz możliwość przyjęcia delegacji z Rygi w Garnizonie Mazowieckim.

 

 

Katarzyna Stankowska - Zespół Funduszy Pomocowych KWP zs. w Radomiu

 • zdjęcie grupowe uczestników wyjazdu
  zdjęcie grupowe uczestników wyjazdu_1
 • zdjęcie grupowe uczestników wyjazdu
  zdjęcie grupowe uczestników wyjazdu_2
 • zdjęcie grupowe uczestników wyjazdu
  zdjęcie grupowe uczestników wyjazdu_3
 • zdjęcie grupowe uczestników wyjazdu
  zdjęcie grupowe uczestników wyjazdu_4
 • zdjęcie grupowe uczestników wyjazdu
  zdjęcie grupowe uczestników wyjazdu_5
 • zdjęcie grupowe uczestników wyjazdu
  zdjęcie grupowe uczestników wyjazdu_6
 • zdjęcie grupowe uczestników wyjazdu
  zdjęcie grupowe uczestników wyjazdu_7
Powrót na górę strony