Strzał w dziesiątkę

Zakończenie projektu „Strzał w dziesiątkę - przygotowania treningów strzeleckich funkcjonariuszy Policji”

Data publikacji 16.12.2021

W dniu 30 listopada 2021 r. zakończyła się realizacja projektu „Strzał w dziesiątkę – przygotowania treningów strzeleckich funkcjonariuszy Policji” finansowanego z programu Erasmus+ w Akcji 1. Mobilność. Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Projekt skierowany był do funkcjonariuszy/pracowników z garnizonu mazowieckiego, którzy poza wykonywaniem obowiązków służbowych, są instruktorami strzelań i taktyki i technik interwencji, bądź organizują tego typu szkolenia. Partnerami w przedsięwzięciu były Państwowa Szkoła Policji w Rydze oraz Estońska Policja i Straż Graniczna. Przewidziane w projekcie działania – cztery wizyty typu job shadowings w organizacjach partnerskich, miały na celu podniesienie kluczowych kompetencji i umiejętności, międzynarodową wymianę wiedzy i doświadczeń policjantów/pracowników instruktorów strzelań i taktyki i technik interwencji oraz wspólny udział w treningach i szkoleniach.

Niestety realizacja zaplanowanych działań zbiegła się z wybuchem pandemii koronawirusa, co wydłużyło czas trwania projektu i  niestety uniemożliwiło nam realizację mobilności do Estonii. Dzięki bardzo dobrej współpracy z Państwową Szkołą Policji w Rydze udało się zorganizować dwie wizyty dla czternastu uczestników do Łotwy.

Mobilności do Rygi odbyły się w terminach 23-27 sierpnia 2021 r. oraz 13-17 września 2021 r. Wzięło w nich udział łącznie czternastu uczestników z KWP zs. w Radomiu oraz jednostek podległych. Pobyt u Partnera skoncentrowany były na obserwacji sposobu organizacji zajęć strzeleckich, poznaniu zasad bezpieczeństwa, posiadanego sprzętu, metodyki szkoleń oraz przygotowania funkcjonariuszy do realizacji zajęć.

Uczestnicy po udziale w mobilności mieli same pozytywne odczucia. Pobyt w Rydze był dla nich cennym doświadczeniem, dał niepowtarzalną okazję do wymiany doświadczeń oraz pozwolił na zacieśnienie międzyinstytucjonalnych więzi i nawiązanie nowych, międzynarodowych kontaktów.

Głównym celem projektu „Strzał w dziesiątkę – przygotowania treningów strzeleckich funkcjonariuszy Policji” było podniesienie kluczowych kompetencji i umiejętności w obszarze doskonalenia zawodowego, poznanie innowacyjnych praktyk w tym zakresie, a także poznanie nowych metod przeprowadzania treningów i nauczania innych poprzez obserwację pracy u zagranicznych partnerów. Pomimo, że pandemia Covid-19 uniemożliwiła nam wyjazdy do Estonii, cieszymy się, że mieliśmy możliwość zdobyć cenne doświadczenia zarówno zawodowe, jak i kulturowe u partnera z Łotwy.

Pozytywnie naszą delegację odebrali przedstawiciele i trenerzy z Państwowej Szkoły Policji w Rydze, którym bardzo podobała się koncepcja projektu oraz idea wymiany doświadczeń poprzez wspólny udział w zajęciach strzeleckich i taktycznych. Mają oni nadzieję na dalszą współpracę z Mazowiecką Policją, a w przyszłości chcą napisać swój projekt, aby móc przyjechać do Polski i wziąć udział w wizytach mobilnościowych w naszym garnizonie.

Ze swojej strony mamy nadzieję na dalszą współpracę międzyinstytucjonalną oraz możliwość przyjęcia delegacji z Rygi w Garnizonie Mazowieckim oraz nadzieję na nowe przedsięwzięcia, które umożliwią naszym policjantom i pracownikom zdobywanie doświadczeń i poszerzanie horyzontów przez udział w tego typu projektach.

Katarzyna Stankowska - Zespół Funduszy Pomocowych KWP zs. w Radomiu

logotyp projektu

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony