Zespół Funduszy Pomocowych

Policja Mazowiecka

„Trivalent” w Rzymie

Data publikacji 29.06.2018

W dniach 13.06-14.06.2018 r. w Rzymie, w ramach projektu z programu Horyzont 2020 „Trivalent – przeciwdziałanie terroryzmowi poprzez zbudowanie alternatywnej dla radykalizmu narracji” odbyło się II Posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Projektu „Trivalent”, w którym uczestniczyło 21 międzynarodowych partnerów, biorących udział w działaniach projektowych. Polską Policję reprezentowały następujące osoby z poszczególnych komend: mł. insp. dr Marzena Kordaczuk-Wąk z KGP, asp. szt. Iwona Glińska z KWP Gdańsk oraz kom. Adam Roguski z KWP Radom.

Spotkanie w Rzymie miało na celu podsumowanie rocznej działalności konsorcjum projektowego, przypomnienie celów i założeń, które zostały wyznaczone do realizacji w grupach roboczych oraz czynny udział w warsztatach poszczególnych grup roboczych, na które podzielone są wszyscy partnerzy biorący udział w ww. przedsięwzięciu.

Podczas zajęć, które odbyły się na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu Rzymskiego (Centro di eccellenza Altiero Spinelli Jean Monet – Universita degli Studi Roma Tre) uczestnicy wzięli udział w sesji plenarnej, którą poprowadził prof. Luigi Moccia. Omówione zostały wszystkie grupy robocze, sposoby komunikacji i przepływu danych, a także kluczowe punkty aktywności dla poszczególnych zadań. W warsztatach dla policji z krajów UE oraz innych agencji zwalczających przestępczość, uczestnicy dyskutowali m. in. na temat: jak polepszyć współpracę pomiędzy organami ścigania, jak budować zaufanie we współpracy z lokalną społecznością oraz o radykalizacji i brutalnym ekstremizmie.

Celem projektu „Trivalent” jest skuteczne zwalczanie brutalnego ekstremizmu poprzez zrównoważone reakcje na terroryzm, łączące środki ochronne ze środkami zapobiegawczymi, wraz z kompleksowym podejściem do współpracy z podmiotami społeczeństwa obywatelskiego, w oparciu o zobowiązanie do poszanowania praw podstawowych, promowanie integracji, dialogu kulturowego i walki z dyskryminacją.

 

Katarzyna Stankowska - Zespół Funduszy Pomocowych KWP

 

Powrót na górę strony