Zespół Funduszy Pomocowych

Policja Mazowiecka

„Trivalent – przeciwdziałanie terroryzmowi poprzez zbudowanie alternatywnej dla radykalizmu narracji”

Data publikacji 11.10.2018

W dniu 24.09.2018 r. w ramach projektu programu Horyzont 2020 „Trivalent – przeciwdziałanie terroryzmowi poprzez zbudowanie alternatywnej dla radykalizmu narracji” obyły się Drugie Warsztaty Robocze dla Organów Ścigania. Spotkanie miało miejsce w Federalnej Akademii Policyjnej w Brukseli i zgromadziło przedstawicieli europejskich organów ścigania: z Albanii, Łotwy, Włoch, Belgii, Polski, Hiszpanii, Portugalii, a także ekspertów z ośrodków badań uniwersyteckich i specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa i technologii informacyjno-komunikacyjnych, będących partnerami w projekcie.

Warsztaty rozpoczęły się krótkim przemówieniem Koordynatora projektu, prof. Luigi Moccia, który przypomniał uczestnikom główne założenia projektu. Oryginalność „Trivalentu” koncentruje się na zapobieganiu terroryzmowi poprzez holistyczne podejście podsumowane w trylogii – „Przewidzieć, aby zapobiec, Komunikować się, aby zapobiec oraz Dobrze pilnować porządku publicznego i zaangażować społeczeństwo obywatelskie w celu zapobiegania”.

To trójwymiarowe podejście zostało zbadane podczas warsztatów, począwszy od prezentacji „analizy luki” przez Petera Muyshondt z lokalnej belgijskiej policji Voorkempen, będącego liderem jednego z działań projektowych, a następnie poprzez prelekcje przedstawicieli m. in. Włoskiej Policji Penitencjarnej, Miejskiej Policji z Torino, włoskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Państwowej Policji z Łotwy oraz pracowników badawczych z firmy Zanasi & Partners. Komendę Wojewódzką Policji zs. w Radomiu reprezentował kom. Adam Roguski z Wydziału Prewencji.

Podczas warsztatów odbyły się dwie sesje popołudniowe w odniesieniu do działań projektowych w zakresie: kontrnarracji przeciwko radykalizacji oraz innowacyjnych sposobów promowania współpracy i komunikacji między organami ścigania a społeczeństwem obywatelskim, mającymi na celu m. in. analizę bieżących relacji pomiędzy organami ścigania a społeczeństwem obywatelskim w związku z opracowaniem modeli współpracy, polityki i narzędzi służących umocnieniu społeczeństwa obywatelskiego w odniesieniu do zapobiegania
i zwalczania brutalnego ekstremizmu.

Celem projektu „Trivalent” jest skuteczne zwalczanie brutalnego ekstremizmu poprzez zrównoważone reakcje na terroryzm, łączące środki ochronne ze środkami zapobiegawczymi, wraz z kompleksowym podejściem
do współpracy z podmiotami społeczeństwa obywatelskiego, w oparciu o zobowiązanie do poszanowania praw podstawowych, promowanie integracji, dialogu kulturowego i walki z dyskryminacją.

 

Katarzyna Stankowska - Zespół Funduszy Pomocowych KWP zs. w Radomiu

Powrót na górę strony