Zespół Funduszy Pomocowych

Policja Mazowiecka

Spotkanie w Tiranie w ramach projektu „Trivalent”

Data publikacji 10.06.2019

W dniach 26-28.06.2019 r. w Tiranie, w ramach projektu Trivalent – przeciwdziałanie terroryzmowi poprzez zbudowanie alternatywnej dla radykalizmu narracji odbyły się 3 rd LEAs Workshop, w których wzięli udział przedstawiciele organizacji partnerskich, biorących udział w przedsięwzięciu.

Spotkanie w Tiranie miało na celu ponowne podsumowanie i omówienie wspólnie opracowanego dokumentu, systematyzującego wyniki dotychczasowych działań
i przedstawienie wypracowanych, tzw. „miękkich umiejętności”, potrzebnych funkcjonariuszom podczas wykonywania codziennych obowiązków, w celu zapobiegania radykalizmowi i wcześniejszego rozpoznawania jego oznak. Efektem tych działań będzie podręcznik, w którym zebrane zostaną nowe umiejętności potrzebne do radzenia sobie
z radykalizacją.

Warsztaty składały się z kilku sesji, na których omówione zostały m.in. umiejętności komunikacyjne, mające kluczowe znaczenie dla zapobiegania zarówno radykalizacji, jak
i procesom ekstremistycznym; zaangażowanie i współpraca z osobami ze społeczeństwa obywatelskiego; poruszały temat ewolucji i zmian aspektów propagandowych
i komunikacyjnych terroryzmu i ekstremizmu oraz uwypukliły niezbędne umiejętności trenerów potrzebne do wykrywania i skutecznego reagowania na wyzwania związane
z brutalnym ekstremizmem.

Poszczególne sesje warsztatowe prowadzone były m.in. przez przedstawicieli Universita Degli Studi Roma Tre oraz Policji Penitencjalnej Służby Więziennictwa Republiki Włoskiej.

Aktywne uczestnictwo wszystkich partnerów projektu pozwoliło na przeprowadzenie żywej dyskusji na temat radykalizmu jego rozwoju oraz metod i narzędzi wykrywania.

 

Projekt „Trivalent” ma na celu przede wszystkim pogłębienie zrozumienia źródeł radykalizacji islamistycznej na świecie, w celu wzmocnienia działań prewencyjnych i ochronnych.
W związku z tym, że radykalizacja ma ideologiczne podłoże i rozprzestrzenia się przy pomocy narracji, jaką cechuje unikalny kod komunikacyjny, projekt zakłada wypracowanie technicznego rozwiązania zwalczającego tą retorykę.

Przedsięwzięcie ma na celu analizę sposobu komunikacji i sieci komunikacji potencjalnie używanych przez terrorystów oraz połączenie prewencji i ochrony przed radykalizacją
w całościowe podejście. Połączenie to zakłada m. in. dialog międzykulturowy, rozwój sposobów i środków przeciwdziałania retoryce radykalizacji, jak również opracowanie metod interwencji, które można zarekomendować w różnych instytucyjnych i społecznych kontekstach w celu zwiększenia efektywności działań policyjnych.

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu jest jedną z trzech komend w Polsce biorących udział w projekcie. Osobą biorącą udział w projekcie z ramienia KWP zs. w Radomiu i uczestniczącą w wydarzeniach związanych z działaniami projektowymi jest kom. Adam Roguski z Wydziału Prewencji.

Projekt jest w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej, a jego całkowity budżet wynosi 2 720 420 €.

 

Zespół Funduszy Pomocowych KWP zs. w Radomiu

Powrót na górę strony