Zespół Funduszy Pomocowych

Policja Mazowiecka

Policjanci z KWP Radom na 19 Międzynarodowym Szczycie Antyterrorystycznym w Izraelu

Data publikacji 18.09.2019

Mł. insp. Witold Krawczyk, Naczelnik Wydziału Prewencji oraz nadkom. Adam Roguski, specjalista Wydziału Prewencji wzięli udział w 19. Światowym Szczycie Antyterrorystycznym w Herclijji w Izraelu. Jako partner projektu Trivalent, KWP zs. w Radomiu została zaproszona do wzięcia udziału w tym światowym wydarzeniu.

W dniach 9-12 września 2019 r. w The Interdyscyplinary Center (IDC) w Herzlija w Izraelu pod hasłem Terroryzm 2020: Zrozumienie teraźniejszości, przygotowanie się na przyszłość odbył się coroczny World Summit on counter-Terrorism ICT’s 19th International Conference - Światowy Szczyt Antyterrorystyczny 2019. Gospodarzem wydarzenia był International Institute for Counter-Terrorism (ICT) w Izraelu, który również jest partnerem w projekcie Trivalent.

Coroczna międzynarodowa konferencja ICT jest obecnie największym na świecie i jednym z najbardziej wpływowych wydarzeń w dziedzinie walki z terroryzmem. To również ważna okazja dla wybitnych ekspertów z różnych dziedzin do nawiązania profesjonalnych relacji oraz współpracy międzynarodowej. W wydarzeniu wzięło udział ponad 1400 najważniejszych decydentów, przedstawicieli obrony, wywiadu i policji oraz wybitnych naukowców i liderów branży bezpieczeństwa z ponad 65 krajów. Tegoroczna 19 konferencja była przełomowym wydarzeniem z okazji dziesięciolecia międzynarodowej współpracy antyterrorystycznej od tragicznych ataków terrorystycznych
z 11 września 2001 r.

Naszą jednostkę w Izraelu reprezentowali Naczelnik Wydziału Prewencji – mł.insp. Witold Krawczyk oraz specjalista Wydziału Prewencji – nadkom. Adam Roguski, którzy podczas czterech dni spędzonych w Izraelu brali udział w warsztatach, sesjach plenarnych oraz wydarzeniach zorganizowanych specjalnie dla partnerów projektu Trivalent.

Każdego dnia odbywały się przemówienia programowe, a następnie poranne i popołudniowe warsztaty i sesje plenarne, których tematyka oscylowała wokół bezpieczeństwa, technologii
i zwalczania terroryzmu. Uczestnicy wydarzenia mieli okazję wysłuchać prelekcji na m. in. następujące tematy: Technologia, terroryzm i zwalczanie terroryzmu, Przeciwdziałanie radykalizacji – technologia i polityka, Terroryzm jako narzędzie do eksportowania rewolucji, Przeciwdziałanie terroryzmowi – dzielenie się najlepszymi praktykami, Siedemdziesiąt lat wkładu NATO w pokój i bezpieczeństwo, Imigracja, integracja i potencjalne wyzwanie antyterrorystyczne i wiele wiele innych.

Prelegentami i prowadzącymi warsztaty, przemówienia programowe i sesje plenarne byli specjaliści
z całego świata, których praca związana jest pośrednio lub bezpośrednio z tematyką bezpieczeństwa, m.in.: Minister Spraw Zagranicznych w Izraelu, Zastępca Dyrektora Wykonawczego, Oddziału Bezpieczeństwa Narodowego (FBI), przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Obrony w Izraelu, Zastępca Szefa Sztabu Izraelskich Sił Obronnych (IDF), Dyrektor Agencji Wywiadu Obronnego (DIA) ze Stanów Zjednoczonych, Minister Sprawiedliwości w Izraelu, Zastępca Dyrektora Wykonawczego
i Kierownik Dyrekcji Operacyjnej Europol, Szef Grupy Roboczej ds. Międzynarodowego Terroryzmu
i Ekstremizmu, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Niemiec, Minister Spraw Wewnętrznych
z Chorwacji, Minister Spraw Zagranicznych z Albanii, Komisarz ds. Unii Bezpieczeństwa (UE), Komendant Policji Federalnej z Belgii i wielu wielu innych.

19 Światowy Szczyt Antyterrorystyczny stanowi ważną okazję dla wybitnych ekspertów z różnych dziedzin do nawiązania profesjonalnych relacji i służy jako platforma do nawiązania współpracy międzynarodowej, a także jest doskonałą okazją do dyskusji na wysokim szczeblu na bardzo ważny temat jakim jest zwalczanie z terroryzmu.

 

Katarzyna Stankowska - Zespół Funduszy Pomocowych KWP zs. w Radomiu

 

Powrót na górę strony