Zespół Funduszy Pomocowych

Policja Mazowiecka

Zakończenie projektu Trivalent

Data publikacji 04.05.2020

Zjawisko ponadnarodowego terroryzmu było i nadal jest jednym z najbardziej dyskutowanych zagadnień ostatnich dziesięcioleci, a jedynym skutecznym sposobem przeciwdziałania jest jego głębokie zrozumienie i zajęcie się jego podstawowymi przyczynami. Odpowiedzią na powyższe jest projekt „Trivalent - przeciwdziałanie terroryzmowi poprzez zbudowanie alternatywnej dla radykalizmu narracji”, który zakończył się w dniu 30 kwietnia 2020 r.

Projekt był w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej, a jego całkowity budżet wyniósł 2 720 420 €.

Koordynatorem Trivalentu był prof. prof. Luigi Moccia z włoskiego Università degli Studi “Roma Tre”, a w działania zaangażowanych było 21 instytucji z krajów europejskich: policja z z Albanii, Belgii, Włoch, Łotwy, Polski, Portugalii i Hiszpanii, partnerzy akademiccy z Belgii, Włoch, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii oraz Izraela, jak również eksperci posiadający interdyscyplinarną wiedzę specjalistyczną w dziedzinie bezpieczeństwa z Francji, Hiszpanii i Włoch.

Przez 36 miesięcy odbyło się wiele spotkań, konferencji, warsztatów podczas których partnerzy pracowali nad realizacją celów i założeń przedsięwzięcia, brali udział w trzech corocznych Szczytach Antyterrorystycznych odbywających się w Izraelu oraz różnych wydarzeniach współtowarzyszących.
W ramach Trivalentu powstało również wiele publikacji związanych z tematyką jakiej dotyczył projekt.

Zakończenie projektu miało odbyć się w formie dwudniowej konferencji w Rzymie, podczas której planowano zaprezentować wypracowane w ramach projektu rezultaty i narzędzia, powiązane
z wykładami, dyskusjami i panelami warsztatowymi prowadzonymi przez ekspertów i zaproszonych gości z całego świata. Niestety epidemia koronawirusa pokrzyżowała ten plan i zakończenie projektu odbyło się w formie telekonferencji z ograniczoną liczbą uczestników reprezentujących partnerów projektu lecz z udziałem zaproszonych ekspertów, którzy pozytywnie ocenili projekt oraz cele osiągnięte poprzez jego realizację. Ponadto Trivalent został bardzo dobrze oceniony przez wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego - Fabio Massimo Castaldo, który po zapoznaniu się z Raportem końcowym projektu (https://trivalent-project.eu/wp-content/uploads/2020/04/Trivalent-Summary-Report.pdf), przekazał swoje najszczersze wyrazy uznania i ocenił projekt jako niezwykle ważny i wartościowy.

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu była jedną z trzech komend policji w Polsce biorących udział w projekcie. Wydziałem merytorycznym, odpowiedzialnym za realizację projektu był Wydział Prewencji, którego reprezentant – nadkom. Adam Roguski brał udział w działaniach projektowych. Stroną logistyczną projektu przy wsparciu innych wydziałów był Zespół Funduszy Pomocowych, który zajmuje się pozyskiwaniem środków z Unii Europejskiej dla Mazowieckiej Policji. Ze swojej strony zapraszamy serdecznie do uczestniczenia w tego typu przedsięwzięciach, realizowanych z zagranicznymi partnerami, gdyż jest to szansa na nawiązanie nowych, ciekawych kontaktów, możliwość wymiany wiedzy, poznanie metod pracy stosowanych w partnerskich instytucjach oraz promowanie i reprezentowanie Komendy Wojewódzkiej zs. w Radomiu na gruncie europejskim i światowym. O wszelkich możliwościach wspólnego tworzenia nowych, ciekawych projektów będziemy powiadamiać Państwa na bieżąco.

 

Katarzyna Stankowska - Zespół Funduszy Pomocowych KWP zs. w Radomiu

Powrót na górę strony