Zespół Funduszy Pomocowych

Policja Mazowiecka

TRIVALENT – PRZECIWDZIAŁANIE TERRORYZMOWI POPRZEZ ZBUDOWANIE ALTERNATYWNEJ DLA RADYKALIZMU NARRACJI

Data publikacji 19.05.2017

Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu rozpoczęła realizację projektu pt. TRIVALENT – Przeciwdziałanie terroryzmowi poprzez zbudowanie alternatywnej dla radykalizmu narracji (Terrorism Prevention via Radicalisation Counter-narrative), finansowanego przez Komisję Europejską w ramach Programu Horyzont 2020.

Podstawowym założeniem projektu jest skuteczne zwalczanie brutalnego ekstremizmu poprzez zrównoważone reakcje na terroryzm, łączące represyjne (ochronne) środki ze środkami zapobiegawczymi, wraz z kompleksowym podejściem do współpracy z podmiotami społeczeństwa obywatelskiego, w oparciu o zobowiązanie do poszanowania praw podstawowych, promowanie integracji, dialogu kulturowego i walki z dyskryminacją.


Liderem odpowiedzialnym za realizację projektu jest Università degli Studi Roma Tre z Włoch, zaś w gronie 21 partnerów z 9 krajów europejskich znalazły się trzy jednostki Policji z Polski: Komenda Główna Policji, Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu oraz  Komenda Wojewódzka  Policji  w Gdańsku.


Okres realizacji projektu: maj 2017 – kwiecień 2019


Całkowity budżet projektu: 2.720.420 euro
 

Powrót na górę strony