Wspieranie środowiska

WSPIERANIE ŚRODOWISKA – POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W POLICJI

Data publikacji 13.10.2017

W dniu 13 października 2017 roku Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu podpisała aneks do umowy dotyczącej projektu pt. „Wspieranie środowiska – poprawa efektywności energetycznej w Policji”, dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1.3.1 (nr aneksu POIŚ.01.03.01-00-0032/16-01).

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu: wynosi 3.443.874,43 zł, w tym maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych:  3.187.604,07 zł.

Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie 100% wydatków kwalifikowanych w projekcie.

Powrót na górę strony